Zorgcentrum na Seksueel geweld opent in campus Gasthuisberg van UZ Leuven

Overmorgen, woensdag 15 juni opent in Leuven het Zorgcentrum na Seksueel geweld (ZSG) op campus Gasthuisberg. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24 uur op 24 terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. Wie wil, kan een klacht neerleggen in het zorgcentrum. Slachtoffers kunnen op eigen initiatief naar het ziekenhuis gaan of een doorverwijzing vragen via de huisarts of politie.

Zowel volwassenen als kinderen kunnen terecht in het nieuwe Leuvense Zorgcentrum. Iedereen die te maken krijgt met een aanranding of (poging tot) verkrachting kan er hulp zoeken, ook zonder een klacht te willen indienen. Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie en het parket. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 7 dagen op 7 op kosteloos medisch-forensische zorg en psychische ondersteuning krijgen.

Volgens dokter Joke Wuestenbergs, forensisch specialist UZ Leuven en medisch coördinator van het Leuvense ZSG kunnen patiënten momenteel enkel bij de spoedgevallendienst terecht voor een sporenonderzoek nadat ze een klacht hadden ingediend. In het nieuwe centrum ben je ook welkom voor forensische, medische of psychische zorg als je nog niet zeker bent of je klacht wil indienen. Dat is een grote vooruitgang. Door het sporenonderzoek los te koppelen van een klachtneerlegging, krijgt het slachtoffer de tijd om een weloverwogen beslissing te nemen. De bedoeling is om de lage aangiftecijfers na seksueel geweld te verbeteren.

Gespecialiseerde opleiding

De focus van het Zorgcentrum ligt op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De eerste 7 dagen na de feiten zijn belangrijk om kwalitatief sporenonderzoek te kunnen doen. Dat is nodig wanneer het slachtoffer een klacht wil indienen. Als een slachtoffer klacht wil neerleggen, komt er een zedeninspecteur ter plaatse om een verhoor af te nemen. Maar ook wie na die 7 dagen nog behoefte heeft aan psychische ondersteuning, juridische hulp of medische opvolging, kan terecht in het ZSG. Het Zorgcentrum volgt de slachtoffers verder op na de eerste aanmelding: ze nemen op regelmatige tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverlening.

Alle zorgverleners en zedeninspecteurs kregen een gespecialiseerde opleiding om met slachtoffers van seksueel geweld om te gaan. Een belangrijke rol is weggelegd voor de psychologen. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar minderjarigen, voor wie veiligheid en bescherming na een aanmelding extra belangrijk zijn. Het ZSG werkt dan ook nauw samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke investeert 11,7 miljoen euro in de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Leuven is het zevende Zorgcentrum dat opent. Volgend jaar volgen er nog 3.

Politie en parket hebben de handen in elkaar geslagen om een team van gemotiveerde zedeninspecteurs te selecteren en op te leiden. De politieschool van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Vlaams-Brabant heeft momenteel 36 zedeninspecteurs (ZIP) opgeleid, die onder andere in het ZSG ingezet kunnen worden. Samen met de andere partners werden procedures en werkprocessen uitgewerkt om naast de medische, psychosociale en forensische zorg op dat ogenblik ook de nodige politionele en justitiële zorg voor slachtoffers in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld te verzekeren.

Deze week wordt in de Kamer finaal gestemd over een voorstel voor de hervorming van het seksueel strafrecht. Daders van seksueel geweld strenger straffen is één ding. Justitie moet ook slachtoffers van seksueel geweld beter begeleiden. Vaak zijn slachtoffers bang zijn om klacht neer te leggen. Of ze weten niet bij wie ze terechtkunnen. Daarom zijn er deze Zorgcentra na Seksueel Geweld. Daar krijgen de slachtoffers hulp op maat: van medische verzorging en psychologische bijstand tot het neerleggen van een klacht. Ook kan zo’n Zorgcentrum sporen afnemen. Dat is cruciaal voor een snelle vergaring van bewijsmateriaal vooraleer het te laat is. Bij een bezoek aan een zorgcentrum stijgt de aangiftebereidheid bij slachtoffers met 70 procent.”

Praktische info

Het ZSG Leuven is overdag bereikbaar via de algemene ontvangsthal van campus Gasthuisberg en ’s nachts via spoed. Zowel de slachtoffers van seksueel geweld zelf als iemand uit hun omgeving kunnen 24 uur op 24 contact opnemen met het Zorgcentrum. Dat kan via telefoon of mail, via de hulpdiensten of de politie of door zich direct ter plaatse aan te melden in het ziekenhuis.
Het Leuvense ZSG bevindt zich in het ziekenhuis op campus Gasthuisberg, gele pijl derde verdieping. Je kan het ZSG telefonisch contacteren via 016 341111 en via mail op zsg@uzleuven.be. De locatie van het Leuvense ZSG is tijdelijk: eind 2022 zal het centrum definitief onderdak krijgen in een speciaal daarvoor ingerichte afdeling naast de ingang van spoed.

Geef een reactie