Straatbeeldbepalende delen van gele villa in Testelt moeten behouden blijven

Het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem legt een aantal voorwaarden op voor het de verdere ontwikkeling van het project Ter Bomen in Testelt. Projectontwikkelaar bvba Capex uit Leuven wil tegenover het station van Testelt een nieuwe woonsite neerpoten met 49 woonunits, opgedeeld in vier blokken. De site is momenteel eigendom van de vastgoedvennootschap Artas Immo uit Assent. Die kochten in 2017 de panden in de Stationstraat met huisnummers 40 en 42 en de achterliggende gronden. Sinds die aankoop werd niks ondernomen om de gebouwen te vrijwaren voor verval. Het gaat over de bekende modernistische gele villa en de vroegere burelen van steenkapperij Van Meeuwen. De twee huizen zijn niet beschermd maar burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes bevestigt wel dat ze op de provinciale lijst met waardevol erfgoed staan. De twee huizen waren alleszins decennialang mee bepalend voor het dorpszicht van Testelt.

Je kan onderaan een foto van de twee huizen bekijken.

Om de bouwaanvraag gemotiveerd te kunnen beoordelen heeft het stadsbestuur vorig jaar een gespecialiseerd architectenbureau gelast om de bouwfysische toestand van beide panden te beoordelen. Uit dat rapport, dat op 17 januari 2022 is opgeleverd, blijkt dat de woning op nummer 42 – dat is het vroegere kantoorpand van Van Meeuwen – belangrijke stabiliteitstechnische pijnpunten vertoont in die mate dat behoud niet realistisch is. Bij het pand op nummer 40 daarentegen – de gele villa – zijn die problemen veel minder ernstig. Daarom besluit het schepencollege dat een aantal elementen van de gele villa, die van bijzondere straatbeeldbepalende architecturale waarde zijn, moeten behouden blijven.

 • Onder meer de metselwerkstructuur van de voorgevel en de linker zijgevel moeten integraal behouden blijven. Het schepencollege vermeldt expliciet de boogvormen, de oversteken en de vorm van de raamopeningen.
 • De metselwerkstructuur van de achtergevel moet deels behouden worden, in die mate dat een
  esthetische overgang tussen het aan te sluiten nieuwbouwproject naar de linkerzijgevel kan
  gerealiseerd worden.
 • De huidige kleur en het uitzicht van het te behouden metselwerk moet gerespecteerd worden. Enkel plaatselijke
  vervanging en herstellingen van beschadigde stenen, behandeling tegen vocht zonder de kleur te
  wijzigen en de renovatie of vernieuwing van voegen zijn toegelaten.
 • Het zadeldak mag afgebroken worden en vervangen worden door een plat dak.
 • De ramen kunnen vervangen worden door hedendaagse hoogrendementsprofielen en – beglazing. Het huidige repetitieve karakter van de raamindelingen moet behouden blijven. Het glas-in-lood in de buitenramen moet geïntegreerd worden in de nieuwe raampartijen. Herloding is nodig bij demontage en het verwerken van de glasramen in isolerende beglazing.

Je kan onderaan een paar foto’s van die raampartijen bekijken.

Door die beslissing moeten ze bij de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel. In de huidige projectaanvraag worden de twee panden gewoon afgebroken. In een vorige fase van dit dossier hadden wij contact met de projectontwikkelaar. Die wenste op dat moment niet echt commentaar te geven en dat doen ze op dit moment blijkbaar nog steeds niet. Bij de regionale TV-zender ROB reageerden ze kort dat ze niet echt enthousiast zijn over de beslissing van het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem.

Als het project er komt moet de ontwikkelaar alleszins een nieuwe vergunningsaanvraag doen die rekening houdt met de opgelegde instandhoudingsmaatregelen. Tegen de vorige aanvraag werden overigens nog een reeks bijkomende bezwaarschriften ingediend. Onder meer de sterk toenemende verkeersdruk was een belangrijke reden voor ongerustheid in de buurt. Het project zou een ondergrondse parkeergarage krijgen met 54 parkeerplaatsen. De ontsluiting ervan is gepland via een grindweggetje naast de Tuinwijk. Het stadsbestuur zou zich volgens de ontwikkelaar geëngageerd hebben om dat te verharden.

Je kan helemaal onderaan een foto van het weggetje bekijken

Maar ook de Mertenloop, een beek die door de ontwikkeling loopt, is een reden voor bezorgdheid. Die beek zorgde in het verleden al voor wateroverlast en de impact van geplande inkapseling ervan, is niet duidelijk.

Geef een reactie