Alle kinderen in regio Diest krijgen school van 1ste voorkeur bij overstap naar secundair onderwijs

In veel grote steden hebben honderden kinderen van 12 jaar nog geen duidelijkheid over de school waar ze aan hun secundaire cyclus kunnen beginnen. In de regio Diest is dat enigszins anders. Alle twaalfjarigen hebben nu al de zekerheid dat ze naar de secundaire school van hun eerste voorkeur kunnen gaan.

Ouders konden de voorbije weken hun kind aanmelden via de website aanmelden.school  om op die manier een school van hun voorkeur voor het secundair onderwijs te selecteren. Circa 12.000 leerlingen uit Vlaams-Brabant en Mechelen meldden zich aan. 95,3 % van hen kregen onmiddellijk hun school van eerste of tweede keuze toegewezen. In Diest konden de secundaire scholen zelfs alle leerlingen toewijzen aan de school van eerste keuze.

In totaal zetten bijna 600 jongeren uit Diest en omstreken volgend jaar de stap naar het secundair onderwijs. Een computersysteem verdeelde de geïnteresseerde zesdeklassers op basis van toeval over de deelnemende secundaire scholen van hun voorkeur. Door het digitale aanmeldsysteem krijgen alle kinderen gelijke kansen op een plaats. Dit jaar werd geen enkel kind geweigerd in zijn school van eerste voorkeur. Er waren voldoende plaatsen voor iedereen. Het aanmeldsysteem zorgt er ook voor dat iedereen zonder tijdsdruk informatie kan inwinnen over scholen en een doordachte keuze kan maken. Volgens Sophie Tits, directeur KSD en Goele Grosemans, directeur De Prins, worden de wachtrijen met dit systeem verleden tijd.

Inschrijven

De ouders kunnen hun kind nu tot en met 2 juni definitief inschrijven in de Diestse school waarvoor ze een toekenning hebben. Ouders die hun kind niet hebben aangemeld, kunnen sinds maandag 9 mei via het systeem van aanmelden.school hun kind inschrijven in een school met vrije plaatsen. Het aantal vrije plaatsen in de scholen, is terug te vinden op de website www.naarschoolinvlaanderen.be.

Digitaal aanmelden raakt ingeburgerd

Het digitaal aanmeldsysteem geraakt elk jaar steeds beter ingeburgerd. Het aantal deelnemende scholen stijgt ook jaarlijks. Intussen zitten er al 80 scholen in het aanmeldsysteem. Dat maakt het voor ouders die een school in de bredere regio overwegen gemakkelijk, want ze moeten hun kind maar aanmelden op één website.

Geef een reactie