Inwoners Bekkevoort beslissen mee over nieuw mobiliteitsplan

In Bekkevoort mogen de inwoners mee beslissen over een nieuw mobiliteitsplan. In de zomer van 2021 organiseerde het bestuur al een online enquête om de belangrijkste mobiliteitsknelpunten te inventariseren. Er namen 229 inwoners deel aan de bevraging. Tegelijkertijd werden een reeks nuttige data in verband met de mobiliteit in Bekkevoort in kaart gebracht. Al die informatie is nu samengebracht in een oriëntatienota.

Vanaf 2022 is er achter de schermen gewerkt aan fase 2 van het mobiliteitsplan. Daarin worden scenario’s uitgewerkt om de gesignaleerde knelpunten op te lossen en het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen verder te ondersteunen. Ook tijdens deze fase krijgen de inwoners inspraak. Ze kunnen op donderdag 16 juni deelnemen aan een workshop in het parochiecentrum De Kring.

Inlooptentoonstelling

Na die workshop volgt dan een derde en laatste fase (najaar 2022) met de uiteindelijke, finale versie van het mobiliteitsplan. Dat moet een pakket met samenhangende concrete maatregelen opleveren die op korte termijn voelbare verbeteringen mogelijk maken. In die derde fase wordt ook vooruit geblikt naar de toekomst. Dat moet helpen om verdere prioriteiten te bepalen en eventueel testprojecten te ontwikkelen samen met de bewoners, handelaars en scholen. De derde fase zal worden voorgesteld door een inlooptentoonstelling in het gemeentehuis.

Meer info

Afdeling grondgebiedzaken – dienst mobiliteit, 013/46 05 60, mobiliteit@bekkevoort.be
www.bekkevoort.be/mobiliteitsplan-inspraak

Geef een reactie