Leerlingen KSD herstellen historische poorten van de Vesten

Een aantal leerlingen van de afdelingen houtbewerking en lassen van scholengroep KSD hebben een opmerkelijk project afgewerkt waar volop maatschappelijk engagement uit blijkt. Een project ook met meerwaarde voor de lokale gemeenschap en de biodiversiteit van een waardevolle site in Diest.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is eigenaar van de historische vestingswallen in Diest. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor het correct beheer ervan.

De wallen hebben er decennialang verwaarloosd bij gelegen maar daar komt verandering in. Een van de projecten die er momenteel wordt uitgevoerd is de bescherming van de vleermuizenkolonies die er verblijven. Die bedreigde beestjes overwinteren in de gangen van de vesten.Om die bescherming goed te kunnen organiseren moest de infrastructuur worden hersteld. Onder meer de zware houten poort tegenover de Ierse kroeg The Kilt was deels door een gebrek aan onderhoud en deels door een brand zwaar beschadigd.

De leerlingen van de afdeling houtbewerking van KSD hebben die uitdaging opgenomen maar evident was dat niet. De poort is beschermd als historisch erfgoed en het herstel ervan moet dus op een historisch correcte of verantwoorde wijze gebeuren. Er bestond echter nauwelijks documentatie of beeldmateriaal van de poort in haar oorspronkelijke vorm. Daardoor was het lastig om een technische tekening op te stellen. Na intensief onderzoek, opmeting en probleemoplossend werken, was het uiteindelijk toch mogelijk om die tekening stap voor stap op te bouwen.

Voor de realisatie kreeg elke leerling van het vijfde jaar houtbewerking de eindverantwoordelijkheid over een onderdeel van de poort. Dat leverde een naadloze kopie op van de originele poort. De leerlingen van het zesde jaar lassen-constructie en mechanische vormgevingstechnieken kregen in dit project de opdracht om ervoor te zorgen dat de twee vleugels van de poort naadloos geopend en gesloten konden worden. Ze stonden daarbij voor een uitdaging. De originele smeedijzeren scharnieren en scharnierpunten waren vervormd en mochten niet vernieuwd worden. Met de CNC maakten de leerlingen onderdelen om de speling van de scharnierpunten op te vangen. De scharnieren werden in de lasafdeling aangepast.

Even verder aan de Schaffensepoort, hebben leerlingen van de derde graad lassen-constructie vleermuisvriendelijke poorten in Cortenstaal gemaakt die verschillende lokalen van de Diestse Vesten afsluiten, zodat de dieren er in alle rust kunnen overwinteren. De leerlingen construeerden twee types poorten. Een  type met traliewerk dat de huidige klimatologische omstandigheden in stand houdt en een  gesloten type dat  ideale klimatologische omstandigheden creëert in de lokalen. Dit heeft tot gevolg dat meer specifieke, maar ook meer bedreigde soorten zullen aangetrokken worden.

Het project werd officieel geopend in aanwezigheid van de betrokken leerlingen en leerkrachten, samen met directeur van Bruno Leys van STEM KSD.
Voor ANB waren Geert Coninx, Nico Verwimp en Dries Gorissen aanwezig.

Geef een reactie