Stad Leuven wil nog deze legislatuur 10.000 bomen planten

Het stadsbestuur van Leuven ondertekende deze week het Bomencharter. Hiermee engageert de stad zich om tegen eind 2024 minstens 10.000 bomen te planten.

De klimaatverandering zorgt ervoor dat het weer extremer wordt. Naast hardere regenval zijn er ook steeds meer droge en hete zomers. Bomen vormen een grote hulp in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. Bomen zijn in feite grote, duurzame airco’s in de stad, die zorgen voor schaduw en verkoeling.

Bomen nemen ook Co2 op. In Leuven willen ze op dat vlak een verschil maken door te zorgen voor meer bomen in het openbaar domein. Het is iedere dag opnieuw een aandachtspunt bij de heraanleg van straten, parken en pleinen.

Het streefdoel 

De stad mikt op een streefdoel van 10.000 bomen tegen het einde van de legislatuur in 2024. Dat betekent dat ze over een periode van zes jaar werk maakt van de aanplant van 10.000 bomen. Vandaag zijn er daar al 5.634 stuks van geplant. Die staan onder andere in de vier buurtbossen die tijdens deze legislatuur werden geplant. Eerder verving het stadsbestuur ook de oude populieren aan de Vaartdijk door 2000 bomen en struiken.   

Burgerinitiatief voor steden 

Het Bomencharter is een burgerinitiatief van Jo Maes, een inwoner van Bertem met een passie voor bomen. Intussen ondertekenden 167 Vlaamse steden en gemeenten waaronder alle centrumsteden, het Bomencharter. Zij engageren zich allemaal om een vooropgesteld aantal bomen te planten. Daarnaast biedt het initiatief bomencharter aan de deelnemende steden de kans om van ervaringen uit te wisselen want veel bomen planten in een stedelijke context is een redelijk nieuwe trend. Bomen planten in een dicht bebouwde en verharde omgeving vraagt om vernieuwende oplossingen.

Geef een reactie