Tonnagebeperking en pendelbelevering in stadscentrum Diest

Het stadsbestuur van Diest gaat een tonnagebeperking invoeren in een aantal straten in de binnenstad. In de vernieuwde winkelwandelstraat werd eerder al zo’n beperking ingevoerd. Op termijn denkt het bestuur er ook aan om pendeltransport te verplichten voor de belevering van goederen in het stadscentrum. In zo’n systeem lossen zware vrachtwagens hun goederen op een locatie buiten het stadscentrum. Daar worden ze opgepikt door bestelwagens van een lichter type die de goederen naar het centrum brengen.

Het is in de binnenstad niet mogelijk om een zone af te bakenen waarbinnen de tonnagebeperking zou gelden. Organisatorisch zou dat veel makkelijker zijn maar in steden kunnen maximaal twee zones worden georganiseerd. Diest heeft al een fietszone en een zone met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De invoering zal dus straat per straat moeten bepaald worden. Eventueel kan de beperking ook op bepaalde routes worden ingevoerd.

Burgemeester Christophe De Graef streeft ernaar om het systeem klaar te hebben tegen september 2022. De burgemeester wil ook de schoolomgevingen prioriteit geven. Dat is echter minder evident dan het lijkt. Scholengroep KSD heeft bijvoorbeeld een campus in de Peetersstraat en de Mariëndaalstraat en dat zijn precies de straten waarlangs ook de bevoorrading van de vestiging van Delhaize in het centrum gebeurt.

In het centrum van Schaffen werd eerder al een tonnagebeperking tot 3,5 ton ingevoerd in de omgeving van de school. Ook in Molenstede zal die maatregel worden ingevoerd.

Op termijn denkt het stadsbestuur eraan om pendeltransport in te richten. In dat model worden de zogenaamde first en last mile losgekoppeld van het transport over langere afstand. De goederen stromen samen in grote opslagplaatsen buiten het stadscentrum en ze worden ook geleverd in die opslagruimtes. De first en last mile gebeuren dan met lichte bestelwagens of zelfs met bakfietsen. Die bestelwagens kunnen elektrisch aangedreven zijn waardoor je niet alleen aan de veiligheid werkt maar ook een milieuvriendelijke belevering creëert.

Het pendeltransportmodel wordt snel populair en in ons land is er zelfs al een bedrijf die er haar core business van maakt. Transportonderneming BD Logistics richtte een dochterbedrijf City Depot op dat het pendelmodel toepast. Je kan hieronder een schema zien van dat organisatiemodel.

City Depot heeft ondertussen al vestigingen in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Leuven, Hasselt, Luik en Mechelen.

Geef een reactie