Stadsbestuur kondigt belastingverlaging aan

Burgemeester Manu Claes en schepen Nico Bergmans van Scherpenheuvel-Zichem kondigen vandaag in een gezamenlijke verklaring een verlaging van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing aan. Het punt moet nog wel goedgekeurd worden op de gemeenteraad van 23 december 2021 waar het als aanpassing van het meerjarenplan besproken wordt.

In 2014 moest het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem de belastingen nog verhogen. Dat was onder meer een gevolg van de forse investeringen in infrastructuur en personeel in de jaren die eraan voorafgingen. De federale overheid legde de gemeenten op dat moment ook een veel striktere financiële discipline op met de invoering van de meerjarenbegroting en de verplichting om ieder jaar opnieuw aan te tonen dat de beschikbare middelen volstaan om de uitstaande verplichtingen te voldoen. Tegelijkertijd met de belastingsverhoging schrapte Scherpenheuvel-Zichem in het personeel en in de werkingskosten. Een van de gevolgen daarvan was de sluiting van zwembad De Beumkes. De belangrijkste ingreep op dat moment was echter de start van een saneringsoperatie om de torenhoge schulden af te bouwen. Eind 2013 bedroeg de schuld nog 58,3 miljoen euro of  2.540 euro per inwoner. Eind 2020 was dat verlaagd naar 29,4 miljoen euro of 1.274 euro per inwoner. Dat is een halvering over een periode van 7 jaar. Schepen van Financiën Inne Pauwels bevestigt ook dat die inspanningen niet zullen stoppen. Het stadsbestuur zal de schulden verder blijven verlagen.

Deze operatie zorgt er wel al voor dat de leningslast van de stad terug genormaliseerd is en dat het bestuur kan overschakelen naar een normaal investeringsritme, ook op het vlak van personeel.

Maar ook de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem doen hun voordeel met de gezondheidskuur van de gemeentekas. De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden verminderd met 20 punten en gaan van 1.008 naar 988. De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt verlaagd van 8,5% naar 8 %. Beide belastingen vertegenwoordigen samen een bedrag van 640.000 euro op jaarbasis.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing ( belasting op kadastraal inkomen) bedraagt de belastingvermindering 130.000  euro op jaarbasis. Deze verlaging gaat in vanaf volgend jaar. De verlaging van de personenbelasting bedraagt 510.000 euro op jaarbasis. Deze verlaging wordt toegepast op de aangifte van de inkomsten van 2022. Het verminderd tarief  gaat in vanaf 2023 ( aanslag 2023-inkomsten 2022).

Geef een reactie