Vijf alcoholintoxicaties per dag op Leuvense spoeddiensten

De intensieve diensten in het UZ Leuven staan onder druk omdat het aantal coronapatiënten opnieuw snel aangroeit. Dat leidde vorige week zelfs tot een opmerkelijke situatie toen een patiënt met een hersentumor van de operatietafel werd gehaald omdat er geen plaats voor hem was voor de nazorg op intensieve.

Nu blijkt dat ook de spoeddiensten onder druk staan maar door een heel ander en al veel langer aanslepend probleem. Tussen 2008 en 2019 is het aantal patiënten dat zich aanbiedt met een alcoholintoxicatie op de spoeddiensten van de Leuvense ziekenhuizen UZ Leuven en Heilig Hart Leuven met de helft toegenomen. De laatste jaren noteerden de Leuvense spoedartsen gemiddeld meer dan vijf dronken patiënten per dag. Dat toont een 12-jarige studie van UZ Leuven en Heilig Hart Leuven aan.

Opmerkelijk: het zijn jongeren en studenten, maar vooral vijftigers die op spoed terechtkomen met problematisch drinkgedrag.

Op twaalf jaar tijd is het aantal alcoholintoxicaties op de spoeddiensten van UZ Leuven en Heilig Hart Leuven samen gradueel toegenomen: van 1.260 intoxicaties in 2008 naar 1.911 in 2019, goed voor een toename met meer dan de helft op twaalf jaar tijd. Het gaat daarbij om mensen die verward of problematisch gedrag vertonen ten gevolge van alcoholmisbruik. Cijfers over patiënten met alcohol worden standaard bijgehouden. Als artsen op de spoeddienst vermoeden dat er alcohol in het spel is, controleren ze de hoeveelheid alcohol in het bloed. Die cijfers worden verzameld om alcoholgebruik op lange termijn te bestuderen.

Chronische drinkers

Prof. dr. Sandra Verelst

Een studie, die liep van 2008 tot 2019 in de twee Leuvense ziekenhuizen, toont enkele opmerkelijke resultaten. De leeftijdscategorie van tieners en studenten tussen 10 en 29 jaar, die vaak gelinkt wordt aan overmatig alcoholgebruik, staat in de cijfers garant voor een derde van het totale aantal intoxicaties. Even sterk vertegenwoordigd zijn mensen tussen 40 en 59 jaar. Vooral vijftigers zijn de afgelopen tien jaar koplopers met het grootste aantal intoxicaties.

Volgens prof. dr. Sandra Verelst, diensthoofd spoedgevallen van UZ Leuven heeft de groep van vijftigers over alle leeftijden heen ook de hoogste alcoholwaarden. Vaak gaat het om chronische drinkers. Bij tachtig procent van alle patiënten is een alcoholintoxicatie een eenmalig incident. De overige twintig procent staat in voor de hélft van alle alcoholintoxicaties. In de tijdsspanne van onze cijfers kwamen chronische drinkers soms twee keer, maar in een extreem geval ook 46 keer opnieuw binnen op spoed.

Te vermijden belasting

Op de spoeddiensten van UZ Leuven en Heilig Hart Leuven liggen dagelijks gemiddeld vijf dronken patiënten die binnengebracht worden of begeleid worden na hun roes: een zware belasting voor het zorgpersoneel, die eigenlijk te vermijden is.

Dronken patiënten hebben volgens professor Verelst vaak een verhoogd toezicht nodig hebben. Zeker bij het ontnuchteren kunnen ze erg onrustig worden. Ze trekken hun infuus met vocht uit of proberen vroegtijdig te vertrekken. Spoedmedewerkers die bij hen toezicht houden, kunnen niet op andere plaatsen ingezet worden. Dat zorgt voor een extra belasting van het zorgpersoneel.

Belang van sensibilisering

Wie met een alcoholvergiftiging toekomt op de Leuvense spoeddiensten, wordt van nabij opgevolgd en eens nuchter ook gewezen op de gevolgen van alcoholmisbruik op korte en lange termijn. Die tactiek blijkt succesvol voor het merendeel van de patiënten. Wie dat wil, kan begeleid worden door een psychiater op de dienst.

Volgens prof. dr. Verelst ontkennen dronken patiënten na ontnuchtering vaak het onderliggend probleem en aanvaarden ze geen verdere hulp meer. Dan blijven er als hulpverlener jammer genoeg nog weinig opties over. De stijgende cijfers wijzen volgens haar op het belang van sensibiliseren. Wie jong begint met drinken, loopt een verhoogde kans om op latere leeftijd een problematische drinker te worden. Professor Verelst vindt het daarom van maatschappelijk belang om kinderen en jongeren te blijven wijzen op de gevaren die alcohol met zich meebrengt.

One comment

  • briers ghislain

    kan men dan geen alcoholgeïntoxikeerden weigeren , in plaats van iemand met een zware chirurgische ingreep op de wachtlijst te plaatsen ? En het vrijhouden ( soms nutteloos ) van plaatsen op de intensieve om werkelijk zorgbehoevenden op de wahctlijst te plaatsen op basis van administratieve terreurregeltjes , is dat wel etisch verantwoord ?

Geef een reactie