Grote Getevallei voortaan beheerd door vier partners

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt, de gemeente Linter en Regionaal Landschap Zuid-Hageland goed. Die overeenkomst regelt de afspraken over het beheer van het natuurreservaat Grote Getevallei in Linter.

De Grote Getevallei is één van de grootste provinciale natuurreservaten in Vlaams-Brabant. Volgens Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen willen de vier ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst van dit schitterende rivierlandschap een klimaatbestendig stuk natuur maken met een hoge graad aan biodiversiteit.

De Grote Getevallei is ook een buffergebied voor overtollig regenwater. Het gebied is onderdeel van een wandelnetwerk en de aanwezigheid van recreatieve infrastructuur zoals de kamsalamanderhut en een paalkampeerzone, maakt het extra aantrekkelijk voor bezoekers.

Samen werken in en aan een natuurparel

De samenwerking tussen de partners is door de jaren spontaan gegroeid en wordt nu in een officiële overeenkomst vastgelegd. Natuurpunt zorgt voor het ecologisch beheer van het natuurreservaat. Regionaal Landschap Zuid-Hageland onderhoudt onder meer de wandelpaden. De gemeente Linter staat in voor het onderhoud van de infrastructuur.

Het provinciaal natuurontwikkelingsproject ‘Grote Getevallei’ startte in 1998. Na 20 jaar kon zo’n 210 ha aangekocht worden. In 2014 droeg de provincie Vlaams-Brabant het beheer van het natuurgebied over aan Natuurpunt. In 2018 werd het gebied door de Vlaamse overheid erkend als een natuurreservaat.

Biodivers landschap met waterbuffer

Het gebied kent een mozaïek aan bloemrijke graslanden, poelen, moerassen en broekbossen. Die vormen het leefgebied voor een aantal bijzondere planten en dieren.
De kamsalamander, ook wel Getedraak genoemd, is de bekendste. Maar ook grauwe klauwier, blauwborst en waterspitsmuis voelen er zich thuis. Deze koesterburen zijn het uithangbord van de streekeigen biodiversiteit van de Getevallei.

Bovendien vervult de vallei een belangrijke rol als waterbuffer. Bij hoog water houden de komgronden het water op voor het schade aan bewoning kan veroorzaken verder stroomafwaarts.

Getevallei trekt wandelaars en fietsers aan

Het natuurreservaat Grote Getevallei wordt doorkruist door het wandelnetwerk Getevallei.
In het gebied staan sinds november 2019 twee wandeltellers, één aan de kamsalamanderhut en de andere aan de ‘Golden Geet’, de hangbrug over de rivier.
Vorig jaar registreerde de tellers zo’n 60.000 personen. Nu al zijn er meer bezoekers dan vorig jaar en de schatting tegen het einde van het jaar zal rond de 75.000 bezoekers en wandelaars liggen. De coronacrisis heeft ook hier voor een stijging van het aantal wandelaars gezorgd, dat is te merken aan de pieken in de lockdownperiodes.

De kamsalamanderhut ligt aan de Ijzerenweg’, het fietspad van Tienen over Zoutleeuw naar Diest. Wat verderop aan het fietspad, aan de aftakking Zoutleeuw-Diest, staat een fietsteller. Daar worden jaarlijks zo’n 100.000 fietsbewegingen geregistreerd.  Het is één van de meer bereden trajecten in de provincie.

De provincie Vlaams-Brabant diende ook een kandidatuur in om de ruimere Getevallei te laten erkennen als Vlaams Landschapspark.

Geef een reactie