Omer Vanaudenhovelaan afgesloten ter hoogte van werken aan grote steunbeer

De werken voor de renovatie van de grote steunbeer in Diest, gaan vandaag een nieuwe fase in en dat wordt wel even opletten. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 19 november wordt de Omer Vanaudenhovelaan (R26) namelijk in beide afgesloten vanaf de Schaffensestraat tot aan de Pesthuizenstraat.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer volgt in de twee richtingen een omleiding via de andere zijde van de Ring (R26). De Schaffensepoort en Ezeldijk zijn bereikbaar vanaf de zijde van Schaffen. De Warande en De Halve Maan zijn bereikbaar vanaf de zijde van Webbekom.

Het openbaar vervoer volgt grotendeels dezelfde omleiding als het gemotoriseerd doorgaand verkeer. Meer informatie over de route en de haltes die worden bediend, vind je op de website van De Lijn.

Fietsers en wandelaars kunnen via de Ring rond Diest binnendoor de Pesthuizenstraat, Bruidstraat en Schaffensestraat nemen.

Omleidingsplan 1B
Vanaf 22 november eenrichtingsverkeer mogelijk richting station

Vanaf maandag 22 november 2021 tot en met 15 februari 2022 geldt er eenrichtingsverkeer op de Omer Vanaudenhovelaan vanaf de Pesthuizenstraat tot aan de Schaffensestraat. Het verkeer dat uit de richting van Webbekom komt, kan de ring rechtsaf opslaan richting het station. Wie van Schaffen komt mot de omleiding op de ring volgen via de Fort Leopoldlaan.

Het openbaar vervoer wordt omgeleid. Meer informatie over de route en de haltes die worden bediend, vind je op de website van De Lijn

Omleidingsplan 1C
Water van de Begijnebeek

De Demervallei rond Diest is heel overstromingsgevoelig. Het gebied is laag gelegen en waterlopen moeten een lange weg afleggen voor ze in de Schelde kunnen stromen. Om Diest te beschermen tegen overstromingen werden in de loop der jaren heel wat maatregelen genomen.

In 1960 werd de Demer in het centrum zelfs gedempt en rond de stad geleid. De rivier was toen al jaren niet meer bevaarbaar en was een open riool geworden. Maar met de rivierbedding verdween ook een grote buffer voor regenwater. Daarom legde de VMM de Demer in 2016 weer open, deze keer proper, beleefbaar en veilig. Voor afvalwater werd een apart rioleringsstelsel voorzien.

Het water dat nu door de Demer stroomt, komt echter niet van de Demer zelf, maar van de Begijnebeek. Het waterpeil van de echte Demer stroomopwaarts van Diest ligt namelijk te laag.

Restauratie verhoogt veiligheid

Met de restauratie van de grote steunbeer, een historische stuwconstructie op de omgelegde Demer ter hoogte van Saspoort, kan de rivier weer écht door de stad geleid worden. De renovatie zal de natuur in de omgeving ook een boost geven en de waterveiligheid en de beleving verhogen.

Aan de Grote Steunbeer kon het water vroeger mondjesmaat door drie openingen. Twee van die openingen werden in de jaren 1960 deels afgesloten met een hoge betonnen drempel. In de middelste doorgang staat een oude houten schuif, die de brandweer in nood kan laten zakken. De bedoeling van de schuif en de drempels was om het grote debiet van de Demer te beperken. Het stroomgebied van de rivier kan stroomopwaarts gemakkelijk 200 kubieke meter water per seconde aanleveren, terwijl de Demer stroomafwaarts maar 55 kubieke meter per seconde aankan zonder te overstromen. De grote steunbeer ‘knijpt’ het water en verlaagt het debiet in Testelt en Zichem, zodat overstromingen sterk beperkt worden. De rest van het water wordt tijdelijk opgeslagen in wachtbekkens, waaronder het Schulensbroek en het Webbekomsbroek.

Je kan verder lezen na de afbeelding

 Werking huidige grote steunbeer

Het nadeel van de huidige constructie is dat de stuw niet regelbaar is in functie van droogte of wateroverlast. De nieuwe constructie in de grote steunbeer voorziet twee beweegbare klepstuwen en één centrale schuif. Die vernieuwing maakt twee belangrijke ingrepen mogelijk:

De stuwconstructie kan deels of volledig worden gesloten. Daardoor stijgt het waterpeil in de Demer, stroomopwaarts van de grote steunbeer en kan de rivier niet alleen rond, maar ook door de stad worden geleid. Een hoger waterpeil heeft ook een positieve invloed op de omliggende natuur. Als de debieten bij laagwater of in periodes van droogte dalen, zal de stuwconstructie zich meer sluiten om het waterpeil in de Demer stroomopwaarts voldoende hoog te houden.

Als het debiet stijgt, zal de stuwconstructie langzaam openen tot de maximale afvoercapaciteit van de afwaartse Demer is bereikt. Die toestand blijft aangehouden tot de wachtbekkens in de buurt zijn leeggelopen. Het wachtbekken van het Schulensbroek was oorspronkelijk bedoeld om één keer om de tien jaar vol te lopen. Momenteel gebeurt dat soms drie keer per jaar, een gevolg van toenemende verharding en de klimaatverandering. De wachtbekkens moeten dus sneller kunnen leeglopen om klaar te zijn voor een volgende episode van hoog water.

Streefdoelen voor omgeving en natuur

De renovatie van de historisch stuw aan Saspoort in Diest is een multidisciplinair project dat meerdere doelen wil realiseren.

De nieuwe stuw biedt bescherming tegen overstromingen, maakt vismigratie mogelijk en het stijgende grondwaterpeil geeft de natuur een boost. De geplande moderne fiets- en wandelbrug en het hogere waterpeil van de Demer in Diest verbeteren de stadsbeleving. Door de grote steunbeer kwaliteitsvol te restaureren, krijgt waardevol erfgoed een nieuwe functie en wordt het ook in de toekomst optimaal beheerd.

Naast de VMM zetten ook de stad Diest, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed, De Vlaamse Waterweg, de provincie Vlaams-Brabant en Aquafin hun schouders onder dit project.

Geef een reactie