Verhoogd loodgehalte in drinkwater WZC St. -Rochus en Gesloten Hof

Een recente analyse van het drinkwater in Woonzorgcentrum Sint-Rochus en de assistentiewoningen van het Gesloten Hof bracht een verhoogd loodgehalte aan het licht. Daarnaast werd in het drinkwater van de assistentiewoningen een verhoogd nikkelgehalte vastgesteld. Tot nader order wordt in het WZC en de assistentiewoningen van het Gesloten
Hof geen leidingwater meer gebruikt voor consumptie.

Volgens plaatsvervangend burgemeester Bert Van der Auwera blijkt uit de resultaten van de drinkwateranalyse dat de maximum toegelaten waarde voor lood liefst twintig keer is overschreden in het WZC. Voor de assistentiewoningen van het Gesloten Hof werd 5,43 keer de overschrijding van de maximum toegelaten waarde voor lood en 1,465 keer de overschrijding van de maximum toegelaten waarde voor nikkel vastgesteld.

Uit voorzorg adviseert het FAVV om het drinkwater in het WZC en de assistentiewoningen van het Gesloten Hof voorlopig niet meer te gebruiken voor de bereiding van eten en warme dranken. Tot duidelijk is wat het probleem veroorzaakt zullen het WZC en de assistentiewoningen flessenwater gebruiken.

Na het weekend zal men nagaan of een alternatief met bijvoorbeeld drinkwatertanks noodzakelijk is.

De oorzaak van het verhoogde lood- en nikkelgehalte in het drinkwater is nog niet gekend. Er zijn bijkomende drinkwaterstalen afgenomen om die te kunnen detecteren. Voorzichtigheidshalve werd ook het leidingwater van
dagverzorgingscentrum De Poort gecontroleerd.

Geef een reactie