Tijdelijk vaarverbod op bevaarbare waterlopen in Diest

Kanovaren werd de laatste jaren erg populair op de Demer tussen Diest en Werchter. Op het grondgebied van Diest is dat alvast even niet meer mogelijk. Burgemeester Christophe De Graef heeft een tijdelijk vaarverbod op alle bevaarbare waterlopen op het grondgebied van Diest uitgevaardigd. Wie het al zou aandurven om op de sterk gezwollen waterlopen met een bootje te gaan ronddobberen moet die plannen dus even opbergen. Het verbod geldt voor recreanten en voor de beroepsvaart.

Op basis van de nieuwe gemeentewet kan de maatregel genomen worden zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de gemeenteraad.

Het vaarverbod wordt ingetrokken als het peil van de waterlopen opnieuw normaal is. Op basis van de verwachtingen van VMM kan dat nog even duren.

Geef een reactie