FOTO | Gecontroleerde bres in de Getedijk geeft Halen ademruimte

Op de Gete, stroomafwaarts voorbij de N2 in Halen, is vrijdagnamiddag een gecontroleerde bres gemaakt in de rechteroever. Die beslissing werd genomen na overleg tussen gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters en waterbeheerder VMM. Het peil van de Gete bleef onrustwekkend stijgen en dat zette de situatie in Halen op scherp.

Eerst werden de laagste punten van de Getedijk verhoogd. Daarna werd achter de N2 (Staatsbaan) een bres geslagen in de rechteroever van de Getedijk. De woningen waar water kon binnenlopen kregen zandzakken om een bescherming op te bouwen. De inwoners van Halen kregen het advies om hun auto’s veilig parkeren en wat mogelijk is, op hoogte te zetten.

Een bres trekken kan riskant zijn maar in dit geval verliep alles perfect.

Ook in Zichem staan de graafmachines klaar maar daar is voorlopig geen reden om effectief een bres te maken om een overloop te creëren naar de Demerbroeken. VMM meldt dat de waakdrempel werd overschreden in Zichem en in Aarschot. VMM heeft de vulling van de wachtbekkens bijgestuurd, maar de impact op de waterstand afwaarts Diest lijkt momenteel beperkt te blijven. In Zichem is er momenteel nog een zeer lichte stijging van het waterpeil. Dat staat slechts enkele centimeter onder de alarmdrempel. Een overschrijding van deze alarmdrempel tijdens de nacht kan dan ook niet uitgesloten worden. In Aarschot stijgt het waterpeil ook nog zeer licht. Dat staat echter nog enkele decimeter onder de alarmdrempel. Daar wordt dan ook geen overschrijding van de alarmdrempel meer verwacht.

Geef een reactie