Onderzoek naar aanwezigheid van PFOS en PFAS in Diest

Het stadsbestuur van Diest kreeg net zoals alle andere lokale besturen in Vlaanderen vanuit de Vlaamse Regering de dringende vraag om mee te werken aan de inventarisatieronde met het oog op het verder verzamelen van meetgegevens en informatie over PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS (perfluoralkylstoffen, de ruimere groep van producten).

Het stadsbestuur bezorgt alle gevraagde informatie aan OVAM en gaat zelf ook expertise inwinnen om het risico in te schatten.

Inventarisatie op vraag van Vlaamse overheid

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, staat onderzoek naar PFOS en PFAS in heel Vlaanderen hoog op de agenda. PFAS worden in diverse producten en productieprocessen gebruikt. Onder andere bij verchroming, bij de productie van inkten, vernissen, wassen, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, coatings, smeermiddelen, water- en olie-afstotende middelen voor leer, papier en textiel.

Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen door het gebruik van producten, de uitstoot van fabrieken, incidenten of het blussen van branden met fluorhoudend blusschuim, in het milieu terechtgekomen zijn. De stad Diest kreeg net zoals alle 299 lokale besturen in Vlaanderen de dringende vraag om mee te werken aan de inventarisatieronde van de Vlaamse Regering met het oog op het verder verzamelen van meetgegevens en informatie. De Vlaamse overheid wil op die manier de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid zo snel mogelijk in kaart brengen.

Bodemonderzoek op locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging

Uit een inventarisatiestudie van OVAM bleek dat de grootste kans op PFAS-verontreiniging voorkomt bij onder andere oefenterreinen van de brandweer en terreinen waar in het verleden een zware industriële brand heeft gewoed, die mogelijk geblust werd met fluorhoudend blusschuim.

In Diest wordt onder andere gekeken naar de Verversgracht, waar vroeger de brandweerkazerne gevestigd was. Volgens de eerste informatie is het gebruik van fluorhoudend blusschuim altijd zeer beperkt gebleven. Maar de stad is volop álle mogelijke risicozones in kaart aan het brengen op vraag van de Vlaamse Regering om verder onderzoek te doen.

Opmerkelijk: op de site Verversgracht is de bouw van de nieuwe ziekenhuis gepland.

Volgens OVAM komen ook 1 of meerdere locaties op de Hasseltsebaan, Botermarkt, Michel Theysstraat, K. Albertstraat, Zwartebeekplein, Kleine Schaluinweg, Schaluinveld, Turnhoutsebaan, Ambachtenlaan, Asdonkstraat, Kelbergstraat, Industriepark, Leuvensesteenweg, Nieuwe Dijkstraat en de Reustraat in aanmerking omdat er galvanische en textielindustrie gevestigd was of is.

Diest bezorgt alle gevraagde informatie aan OVAM en gaat zelf ook expertise inwinnen om het risico in te schatten.

Voorzorgsprincipe

De Vlaamse overheid heeft op 14 juni 2021 beslist tot een eerste pakket concrete voorzorgsmaatregelen in de regio Zwijndrecht. Ze moeten verdere blootstelling van mensen in de regio aan PFOS beperken. Zo wordt er gevraagd om geen grondwater te gebruiken, niet te veel groenten uit de tuin en geen eigen-geteelde eieren te eten en regelmatig de woning schoon te maken met een vochtige substantie. Voor de rest van Vlaanderen, en dus ook in Diest, gelden de standaardaanbevelingen van de voedingsdriehoek.

Omdat er nog te weinig geweten is over de verspreiding van deze stoffen, hoe mensen eraan worden blootgesteld en wat de gezondheidsimpact is van een langetermijnblootstelling, zijn dit voorlopige voorzorgsmaatregelen in afwachting van meer kennisopbouw en meer gerichte acties.

Inwoners met vragen kunnen terecht bij OVAM of op het nummer 1700.

Geef een reactie