Zwerfafvalberg kost Vlaamse gemeenten 144 miljoen euro

De zwerfvuilberg in Vlaanderen blijft groeien. Afvalstoffenmaatschappij OVAM herhaalde vorige woensdag de cijfers tijdens een hoorzitting over het thema in het Vlaams Parlement. In 2019 werd maar liefst 22.641 ton zwerfvuil opgeruimd in Vlaanderen. In 2015 ging het nog om 20.400 ton. De kosten voor het opruimen van dat zwerfvuil lopen ook op. In 2019 ging het al om meer dan 160 miljoen euro.  De Vlaamse gemeenten dragen het grootste deel daarvan met 144 miljoen euro per jaar. Dat is geld waar ze ook fietspaden zouden kunnen mee aanleggen of mensen met minder kansen kunnen helpen.

Het VVSG neemt nu een zeer opvallend standpunt in. De vereniging wil de instroom van zwerfvuil verpakkingen vermijden. Daarom pleiten ze ervoor om vanaf 1 januari 2023 de zwerfvuilkosten door te rekenen naar de producenten. VVSG wil ook dat er een verbod komt op het gratis verspreiden van producten voor eenmalig verbruik, zoals bijvoorbeeld stalen die worden uitgedeeld aan de stationsomgeving.

VVSG, OVAM en Fost Plus merken ook dat het zwerfafval van ‘consumptie on the go’ door corona in de lift zit. Ook de gemeenten merken dat. VVSG pleit ervoor dat de horeca inventiever zou worden op dat vlak. Als mensen hun maaltijd consumeren op een steenworp van de zaak moet men met herbruikbare bakjes of drinkbekers werken, volgens de vereniging.

Bond Beter Leefmilieu onderstreept dat de EU-lidstaten tegen 2025 77 procent van alle plastic flessen moeten inzamelen. Tegen 2029 is dat zelfs 90 procent. Het draagvlak voor statiegeld in België zou volgens hen zeer groot zijn. 8 op de 10 Belgen is voorstander. Dat kan het aandeel van flesjes en blikjes in zwerfvuil met 70 tot 90 procent verminderen. Twee op de drie gemeenten zijn ook lid van de Statiegeldalliantie. 

Je kan verder lezen na de afbeelding

De bevindingen van VVSG, OVAM en Fost Plus werden een paar weken geleden onderbouwd door Jo Simons en Dirk Pieck, de zwerfvuiljagers van stad Scherpenheuvel-Zichem.

Zijn zagen tijdens corona niet alleen de zwerfvuilberg aangroeien. Ook het sluikstorten neemt snel toe. Dat komt volgens Jo Simons deels omdat nog te veel kleine wegen in de natuur open zijn voor voertuigen. Jo pleit voor de plaatsing van meer wegneembare paaltjes. Landbouwers kunnen die tijdelijk plat leggen als ze door moeten met hun tractoren.

In Scherpenheuvel-Zichem zijn ondertussen meer dan honderd Mooihouders actief. Die gaan minstens één keer per maand individueel of in kleine groep op pad met een afvalprikker een vuilniszak. Ze doeen dat in een op voorhand afgesproken straat of gebied. De Mooihouders hebben ondertussen meer dan twee containers afval ingezameld. Dat verdient erg veel respect. Respect dat we best tonen door geen zwerfafval te veroorzaken.

One comment

  • Johan Severijns

    Respect voor deze mooi-makers. Ik begrijp totaal niet waarom het zo moeilijk blijft om gewoon je afval te deponeren in een vuilbak of mee te nemen naar huis. Simpeler kan toch niet. Onbegrijpelijk maar vooral onaanvaardbaar. Johan

Geef een reactie