Regiment paracommando bewijst internationale meerwaarde tijdens operatie Short Night

Het hart van het regiment paracommando zal altijd een beetje blijven tikken in Diest en de omgeving ervan. Dat tikken verliep het laatste decennium niet zonder enige problemen. Op het moment dat het eerste bataljon de citadel achter zich liet was het regiment paracommando  enigszins een risicopatiënt geworden. In hogere kringen van defensie werd openlijk getwijfeld aan de toekomst van de groene en purperen baretten. De inkapseling van het regiment in de zogenaamde lichte brigade was niet meteen vertrouwenwekkend. Huidig generaal-majoor en toenmalig kolonel Vincent Descheemaeker keerde die trend echter resoluut. Deze para in hart en nieren gaf het regiment opnieuw een structuur waarin het toekomst en meerwaarde kon vinden. Dat nieuwe statuut kreeg vorige week duidelijk bevestiging tijdens een intensieve oefening in Bergen.

Kolonel Tom Bilo merkt ieder detail op

Meer zelfs, het regiment wordt in zijn huidige organisatie van cruciaal belang op internationaal vlak. Het ideeëngoed dat Descheemaeker plantte, wordt op bijzonder intelligente manier verder ontwikkeld door zijn opvolger, hoofd van de Special Forces kolonel Tom Bilo. Tijdens de oefening in Bergen vorige week, bleek dat die nieuwe structuur niet alleen de elite-eenheden binnen het Special Operations Regiment meerwaarde geeft maar ook de gewone paracommando op een veel hoger niveau tilt.

Journalist Peter De Lobel van Mediahuis was aanwezig bij Operatie Short Night. Belgische eenheden van het tweede bataljon paracommando moeten in het kleine dorpje Monceau-sur-Sambre een gewapende revolutionaire actiegroep ontmantelen. Ze krijgen daarbij ondersteuning van genietroepen voor de verplaatsing over de Samber. Het is een zeer intense oefening. Alle militairen die deelnemen werden op voohand getest op covid-19 en dragen tijdens de oefening een mondmasker.

Kolonel Bilo is persoonlijk aanwezig en hij merkt ieder detail op dat voor problemen kan zorgen. De geniesergeant krijgt een opmerking over onafgedekte Belgische vlaggetjes op de romp van de boot, een grijze streep op een wetsuit en een duikerslamp die weliswaar niet aanstaat maar wel kan reflecteren. Ieder detail kan levens kosten. Een aantal genietroepen worden binnenkort ingeschoven in de SOR en ze moeten dus aan dezelfde standaarden beantwoorden.

Kolonel Bilo kreeg in de uren voorafgaand aan de operatie een briefing. Die gebeurde in het Engels omdat ook andere Europese collega’s kunnen betrokken worden. In die briefing komen niet alleen de uitgangspunten speed and surprise aan bod, ook de communicatie naar de bevolking na de operatie, is een belangrijk onderdeel.

Tijdens de briefing zal ook tweesterrengeneraal Pierre Gérard aanschuiven. Hij is de bevelhebber van de landmacht. Zijn aanwezigheid bewijst dat de rol van het SOR gewaardeerd wordt en belangrijk is.

Gebrek aan training weegt op automatismen

De operatie wordt voorbereid door een aantal groepjes verkenners en snipers. Zij moeten op voorhand alle potentiële hindernissen in kaart brengen en eventueel al oplossen. Dat zou later voor een belangrijk aandachtspunt zorgen. Tijdens de aanval worden de troepen geconfronteerd met een hek dat nergens op een dronefoto staat en ook door niemand werd opgemerkt.  Het kost extra tijd en dat betekent extra risico. Eerder was er nog een akkefietje. De eerste boot die de para’s oppikt om de aanval in te zetten, zit te vol. Er moeten para’s doorschuiven naar de tweede boot. Dat betekent uitstijgen en ook weer instijgen. Die kleine details zijn het gevolg van een tekort aan oefening door covid-19 en door de bewakingsopdrachten die de para’s moesten presteren. Anderzijds bewijst het dat de weg naar perfectie verscholen ligt in details. En dat is supergoed nieuws.

Op deze foto zie je het tweede bataljon paracommando in actie tijdens Operatie Storm Challenge. Ook die oefening vond eerder deze maand plaats

Die perfectie zal later wel blijken tijdens de inval in de energiecentrale waar de terroristen verscholen zitten. Dat gebeurt op een uiterst secure methodische manier waarbij ieder geluid en iedere beweging wordt opgemerkt en afgehandeld. De para’s krijgen te maken met een gewonde collega en ook dat handelen ze af op een manier die het slachtoffer de beste kansen biedt op evacuatie.

2de bataljon presteert op hoog niveau

Na de operatie legt kolonel Bilo een belangrijke klemtoon. Hij wijst erop dat de oefening gebeurde door het tweede bataljon paracommando. Het waren dus niet de elite-eenheden van het SOR die de zaak klaarden. De para’s staan volgens Bilo momenteel op het niveau van de Special Forces enkele jaren geleden. Dat betekent dat zij nu worden ingezet voor de bewaking van buitenlandse ambassades, voor de escorte van de ambassadeurs en voor de opleiding van buitenlandse troepen. Volgens kolonel Bilo zijn er momenteel bijvoorbeeld paracommando’s in erg explosieve gebieden zoals de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou. Bilo heeft daar een woord voor. De output van de para’s gaat omhoog. Dat is zowat het tegenovergestelde van de situatie tien jaar geleden. Toen werd nog getwijfeld aan de output.

Samenwerking met Nederland en Denemarken

Bilo is samen met generaal Descheemaeker een van de architecten van de samenwerking met Nederland en Denemarken voor de inzet van Special Forces. Die drie landen zijn momenteel verantwoordelijk voor de Nato Response Force. Als er ergens een crisis uitbreekt kan de Navo meteen een elite-eenheid Special Forces uitsturen onder het bevel van de Supreme Allied Commander (SACEUR).

De drie landen hebben hun opleidingen en hun structuur volledig op mekaar afgestemd en dat krijgt nogal wat respect binnen de Navo. Daardoor komen nu ook hogere officieren van die drie kleine landen in posities die tot voordien enkel waren voorbehouden voor officieren uit Groot-Brittanië en de VS. Dat is belangrijk op het vlak van reputatie, netwerking en ervaring.

Geef een reactie