Topfolkband Naragonia en rocker Guy Swinnen maken protestsong tegen aanleg leidingstraat

Het plan om een leidingstraat aan te leggen die vanuit de haven van Antwerpen vertrekt en over Geleen naar het Duitse Ruhrgebied leidt, veroorzaakt redelijk wat opschudding in onze regio. Er zijn drie potentiële trajecten en het meest zuidelijke ervan, kruist Schaffen en Deurne. Het tracé snijdt onder meer dwars door de Vallei van de Drie Beken maar er wordt ook zeer veel historisch waardevolle landbouwgrond opgeofferd voor de aanleg van de pijpleiding.

De pijpleiding wordt maximaal 45 meter breed en boven de leidingen mogen geen vaste bouwwerken staan maar ook diepwortelende planten kunnen niet. Bomen bijvoorbeeld.

Het protest tegen de pijpleiding groeide de voorbije weken sterk aan. Eigenaars die getroffen worden, natuurliefhebbers, landbouwers of doodgewoon bezorgde burgers riepen op om bezwaar aan te tekenen. Ook vanuit de muziekwereld kwam er reactie. In Schaffen woont nogal wat schoon volk uit de folkwereld. Pascale Rubbens en haar partner Toon Van Mierlo vormen de kern van Naragonia en dat mag gerust een van de topbands uit de folk in West-Europa genoemd worden. Pascale en Toon nodigen in deze pandemische tijden regelmatig een gast uit de muziekscene uit. Dat gebeurt in de bekende studio Trad in Aalst en het levert een verfrissende livestream op. (zie onderaan) De laatste keer was rocker Guy Swinnen de challenger, ook al een inwoner van het getroffen Schaffen. De combinatie Swinnen-Naragonia zorgde niet enkel voor schone muziek. Ze maakten ook een protestsong “We map the stars” tegen de aanleg van de leidingstraat.

Geef een reactie