Inkomtarieven Halve Maan gelden voor blok van 3 uur – maximum 800 mensen per blok

Er was de laatste maanden nogal wat te doen over de inkomtarieven in het provinciaal domein Halve Maan in Diest. Op zaterdag 1 mei gaat het domein open maar die discussie lijkt nog niet helemaal te zullen stoppen. De gemeenteraad van Diest keurde gisteren een paar kortingen op de tarieven voor de eigen inwoners goed. Uit de toelichting die burgemeester Christophe De Graef daarover gaf bleek dat er toch nog een paar onverwachte regeltjes meespelen. Het inkomtarief geldt namelijk niet voor een ganse dag maar voor een beperkt tijdsblok. Het domein gaat ook pas om 11 uur open. 

Provincie schraapt gratis inkom voor inwoners van Diest in zwembadgedeelte

Voor alle duidelijkheid, de inkomtarieven voor de Halve Maan worden bepaald door de provincie Vlaams-Brabant en dus niet door het stadsbestuur van Diest. De provincie besliste om enkel het strand- en zwembadgedeelte betalend te maken. Het park en de speelzone blijven voor iedereen gratis. De vorige weken werd daarom een imponerende afsluiting opgetrokken om dat onderscheid te kunnen maken. 

Tot vorig jaar mochten inwoners van Diest gratis binnen in het domein. Gratis is echter relatief. Het stadsbestuur van Diest betaalde een forfaitair bedrag aan de provincie voor iedere inwoner die het domein bezocht. Dat bedrag was niet per bezoek maar het gold voor het ganse seizoen. 

In het nieuwe zwemseizoen 2021 gaat die gratis inkom voor Diestenaren de schuif in. Na onderhandelingen tussen de provincie en het stadsbestuur is er wel een korting afgesproken.

Tarieven gelden voor blok van drie uur – maximaal 800 mensen per blok

Voor een dagticket in het strand- en zwembadgedeelte betalen inwoners (+13 jaar) van Diest 3,5 euro. Andere inwoners uit Vlaams-Brabant betalen 4 euro en wie in een andere provincie woont betaalt 12 euro. Dat tarief geldt echter niet voor een ganse dag. Je moet verplicht reserveren voor een blok van 11 uur tot 14 uur of van 15 uur tot 18 uur. In elk blok mogen zich voorlopig maximaal 800 zwemmers aanmelden.

Het late openingsuur van het domein is opvallend. Die maatregel sluit meteen ook de zogenaamde ochtendzwemmers uit. Dat is een vaste groep vrienden die al jarenlang ‘s ochtends gedurende een uurtje baantjes komen trekken. Het stadsbestuur heeft een aanvraag gedaan om die mensen te kunnen faciliteren maar het is momenteel niet duidelijk of men daar zal op ingaan.

De opdeling tussen provinciegenoten en mensen die buiten Vlaams-Brabant wonen levert straffe verschillen op. Een inwoner van pakweg Scherpenheuvel-Zichem kan drie uur zwemmen en zonnen voor 4 euro. Een inwoner van Halen daarentegen, betaalt voor diezelfde drie uur liefst 12 euro. 

De tarieven voor individuele abonnementen kosten vanaf dit jaar 30 euro voor inwoners van Diest, 50 euro voor andere Vlaams-Brabanders en 120 euro voor inwoners die niet in onze provincie wonen.

Voor gezinsabonnementen zijn de tarieven respectievelijk 70 euro, 100 euro en 175 euro. 

Niet alles is al volkomen duidelijk maar alleszins zal een abonnement niet fysiek worden aangemaakt door de provincie. Wie een (digitaal) abonnement heeft moet toch nog een zogenaamd nul-dagticket aanmaken. Wie geen computer of printer in huis heeft, kan een beroep doen op het materiaal van het provinciedomein.

Stadsbestuur Diest geeft korting voor inwoners in financieel zwakke positie

De kortingen voor dagtickets, individuele- en gezinsabonnementen worden toegekend door de provincie Vlaams-Brabant. 

Het stadsbestuur van Diest doet zelf een bijkomende inspanning voor mensen in een financieel zwakkere positie. Meer bepaald mensen met een RVT-statuut krijgen een bijkomende korting van 10 euro voor een individueel abonnement en 20 euro voor een gezinsabonnement. Het gaat onder meer over mensen met een uitkering voor een handicap, wezen en mensen met een leefloon. Ze moeten wel eerst de volle pot betalen en krijgen daarna de korting terug van het stadsbestuur. Voor wie dat een probleem is kan terecht bij het Bijzonder Comité van de sociale dienst van de stad. Zij kunnen de korting eventueel voorschieten. 

One comment

Geef een reactie