Brug over Demer is sluitstuk van knappe erfgoedwandeling in Zichem

In Zichem is vandaag de nieuwe wandelbrug over de Demer aan de site De Hemmekes geïnstalleerd. Die brug wordt het sluitstuk van de nieuwe erfgoedwandeling die Zichem een toeristische boost zal geven. De brug is pas open voor wandelaars vanaf donderdag 29 april. De erfgoedwandeling zelf zal klaar zijn vanaf 29 mei.

De erfgoedwandeling is een project van de stad Scherpenheuvel-Zichem en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Burgemeester Manu Claes legt uit dat de eerste voorstellen voor de aanleg van die wandeling al zeven jaar geleden werden gedaan. De ontwikkeling ervan kost ongeveer 450.000 euro. Daarvan neemt VLM 70% voor haar rekening via het landinrichtingsproject Poort Scherpenheuvel. De stad draagt de andere 30%.

Je kan verder lezen na de foto’s

Op de foto: schepen van Cultuur Kris Peetermans | schepen van Toerisme Lieve Renders | burgemeester Manu Claes | provincieraadslid Monique Swinnen | woordvoerder VLM Juul Adriaens | Cultuurfunctionaris van Scherpenheuvel-Zichem Liesbeth Tielens

Je kan verder lezen na het filmpje

Zichem heeft een bijzonder rijke geschiedenis

Tijdens de wandeling krijg je informatie over de rijke geschiedenis van Zichem. Die is verweven met sappige verhalen aangereikt door een groepje inwoners van Zichem. Door een bloeiende lakenhandel groeide de nederzetting Zichem, langs de Demer in de 14de eeuw uit tot een vestingstad met heel wat handelsmogelijkheden en nieuwe gebouwen. Ze had een waterburcht, de Maagdentoren maar ook een lakenhal, watermolens, een begijnhof dat later werd omgevormd tot klooster, de Sint-Eustachiuskerk en een mooi marktplein. Zichem was ook het decor voor een historisch treffen tussen de Spanjaarden en de Hollanders. Ernest Claes, Vlaanderens bekendste heimatschrijver, gebruikte Zichem vaak als decor in zijn boeken, onder meer ook in zijn bestseller ‘de Witte’.

De belangrijkste ingrepen

De opbouw van de erfgoedwandeling is ongeveer een jaar aan de gang. Op verschillende sites in de deelgemeente gebeurden opvallende werken. Vooral de ingrepen rond de Maagdentoren vallen momenteel op maar ook het marktplein werd compleet heringericht. Ook rond de kerk, aan de Hemmekes en in de buurt van het station zijn een reeks opmerkelijke ingrepen uitgevoerd

Maagdentoren

De oude slotgracht van de vroegere waterburcht is terug zichtbaar gemaakt en geaccentueerd met takkenrillen. De kant naast de vroegere spoorweg, waar nu een fiets- en wandelpad ligt, is afgeschuind. Brede treden waar je op kan zitten geven een zicht op de Maagdentoren.

De gracht achter de Maagdentoren is terug blootgelegd. Binnenkort kunnen kinderen er zich uitleven en de gracht oversteken over de boomstammen en stronken.

De ingang wordt ingericht als onthaalzone. De brokstukken van de instorting van de Maagdentoren worden hergebruikt voor de bouw van een muurtje met cortenstaal aan de vernieuwde ingang. Ook worden nieuwe infoborden worden geplaatst. En natuurlijk mogen nieuwe fietsbeugels en picknickbanken niet ontbreken.

Marktplein

Op het marktplein zijn aanpassingen gedaan om het wandeltraject te verbeteren, zoals de aanleg van een nieuw pad naar de kiosk, het plaatsen van lage hagen aan de zijkanten om het marktplein af te scheiden van de straat en het aanleggen van een bloemenzone. Nieuwe zitelementen en fietsenstallingen verhogen het comfort voor wandelaars en fietsers.

De Hemmekes

Aan de site rond zaal De Hemmekes zijn ook werken uitgevoerd. Tussen de twee Demerarmen loopt een pad van de watermolen naar zaal De Hemmekes, langs enkele volkstuintjes. Langs dit pad zijn fruitbomen geplant, verwijzend naar het volks tuinieren. In het weiland is een wandel- en fietspad aangelegd naar de oevers van de Demer. Er komt een echte picknick- en speelzone met nieuwe picknickbanken en een speeltuintje. Door de aanleg  van een wandel- en fietsbrug over de Demer is er een verbinding met het station van Zichem.

Station

Aan het station komt een grote onthaalschildering. Een nieuwe onthaalzone zorgt voor een mooie toegang tot het wandelpad naar de Demerbroeken, richting Huize Ernest Claes.

Het traject van de wandeling

De wandeling vertrekt aan het station en gaat verder langs de oude spoorwegbedding naar de Maagdentoren. Via het vroegere Geuzenkerkhof, het marktplein, de Sint-Eustachiuskerk en het Elzenklooster wandel je langs de oevers van de Demer naar de watermolen en zo terug naar het station. Op het traject kom je 5 bordjes met een QR-code tegen. Als je die scant, kan via de smartphone naar de verhalen van de Witte, Ernest Claes, Wannes Raps, Pastoor Munte en Moeder Cent luisteren. Een humoristische noot, in onvervalst Zichems dialect. Je komt onderweg ook wistjedatjes over de geschiedenis van Zichem en citaten van Ernest Claes tegen. De kinderen kunnen zich onderweg amuseren met een reeks spelletjes.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Brochure en doe-boekje

De werken en de erfgoedwandeling zijn klaar tegen 29 mei 2021. Vanaf dan kunnen wandelaars het traject op hun eigen tempo lopen, vertrekkende vanaf het station van Zichem. De begeleidende brochure en een doe-boekje vol opdrachten voor kinderen zijn gratis beschikbaar aan het station of downloadbaar op de website van de stad. Speciaal voor de opening, worden enkele begeleidende filmpjes opgenomen met Zichemse volksfiguren. Via je smartphone laad je ze ter plekke op.

Geef een reactie