Zorgparkeren gebeurt vooral in Scherpenheuvel, deelgemeenten amper betrokken

Burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes maakte tijdens de gemeenteraad van donderdag 22 april een evaluatie van het systeem van zorgparkeren in de stad. Hij deed dat als reactie op een interpellatie van oppositieraadslid Annelies Ooms. Dat systeem startte op 1 april 2020 en is dus iets langer dan een jaar in voege.

Amper 21 bewoners doen mee aan zorgparkeren, 15 ervan wonen in Scherpenheeuvel

De basis van het zorgparkeren is een vorm van solidariteit waarbij inwoners de parkeerplaats voor hun garage of hun oprit ter beschikking kunnen stellen van zorgverleners. Ze kunnen dat aangeven met een speciaal daarvoor aangemaakte sticker. Geregistreerde zorgverleners mogen in dat geval gedurende dertig minuten op die plaats parkeren. In het reglement staat nog dat dit gratis kan maar dat lijkt een overbodige bekommernis. Parkeren op een oprit of voor een garage is, voor zover wij op de hoogte zijn, altijd gratis.

Burgemeester Claes gaf ook cijfers. Er zijn amper 21 bewoners in de stad die zorgparkeren toelaten. Opvallend is dat 15 daarvan in Scherpenheuvel wonen. In Schoonderbuken zijn er 4 deelnemers en in Zichem en Keiberg telkens 1. In de deelgemeenten lijkt de behoefte aan het systeem dus nauwelijks te bestaan.

45 zorgverstrekkers hebben zorgparkeerkaart, bijna 50% woont niet in Scherpenheuvel-Zichem

Zorgverleners die het systeem wensen te gebruiken moeten zich registreren bij de verkeersdienst van de stad. Ze krijgen dan een zorgparkeerkaart die ze achter de voorruit van de wagen plaatsen. Op die kaart staan ook hun contactgegevens. Als een inwoner dringend weg moet en een zorgverlener staat toevallig in de weg, kan hij of zij bereikt worden. Momenteel maken 45 zorgverstrekkers gebruik van de parkeerkaart. Het gaat om huisartsen, thuisverpleegkundigen en verzorgenden. 24 ervan wonen in Scherpenheuvel-Zichem maar ook 21 zorgverstrekkers wonen in één van de aangrenzende gemeenten.

Telkens als een zorgverlener een kaart vraagt, krijgt hij of zij een aantal flyers om het systeem te promoten. Ook de verzorgenden van de OCMW-thuisdienst hebben flyers en aanvraagformulieren voor stickers.

Vier vaste zorgparkeerplaatsen

In het centrum van Scherpenheuvel zijn ook vier parkeerplaatsen op openbaar domein voorbehouden voor de zorgverstrekkers met een zorgparkeerkaart. Op de Zuidervest tegenover het postkantoor, ter hoogte van Elenstraat 20, Koophandelstraat 19 en Valleistraat 35.

De zorgparkeerplaats op de Zuidervest werd al definitief ingericht. De drie andere parkeerplaatsen hebben een voorlopige aanduiding maar ook die worden snel van definitieve borden voorzien. Op de parking naast het stadhuis zijn nog een reeks plaatsen ingericht voor beperkt parkeren. Je mag daar maximaal dertig minuten blijven staan. Dat garandeert dat er in principe een frequente wissel van gebruikers kan gebeuren.

Vanuit de oppositie kwam de opmerking dat die parkeerplaatsen ook regelmatig gebruikt worden door mensen die snel een boodschap moeten doen in de buurt. Burgemeester Claes gaf tijdens zijn uiteenzetting echter aan dat de politie nog geen enkele overtreding heeft vast gesteld op het gebruik van de voorbehouden plaatsen door niet-zorgverstrekkers.

Geen bijkomende zorgparkeerplaatsen gepland

Vanuit de oppositie kwam een opmerking dat de voorbehouden plaats op de Zuidervest niet beschikbaar is op zaterdagnamiddag omwille van de markt die er dan staat. Ook in periodes dat het centrum afgesloten is, bijvoorbeeld omwille van de kermis, zijn de zorgparkeerplaatsen niet of moeilijk beschikbaar. Manu Claes bevestigde die vaststelling maar hij gaf tegelijkertijd aan dat geen enkele parkeerplaats in het centrum beschikbaar is als het centrum niet bereikbaar is. Zorgverleners zijn op dat moment, net als alle anderen, aangewezen op de randparkings. Claes gaf nog mee dat er voorlopig geen bijkomende zorgparkeerplaatsen gepland zijn.

Geef een reactie