Nieuwe brug op site Vinkenberg maakt wandelen langs de Demer nog aangenamer

De heraanleg van de oude demermeander in de buurt van de Vinkenberg tussen Diest en Zichem, had nog een bijkomend meerwaarde-effect op de omgeving. Het wandelpad dat stroomafwaarts aan de linkerkant van de rivier ligt, werd opnieuw open gemaakt. De natuur heeft nog wat tijd nodig om daar weer volop uit te groeien maar dat gaat snel. Ondertussen werkt men op die plaats verder aan de veiligheid maar ook aan de biodiversiteit. De brug over de Leigracht was in slechte staat en wordt momenteel heraangelegd. Na de afwerking kan de Leigrachtweg gebruikt worden door fietsers en wandelaars maar af en toe zullen er ook wagens van diensten passeren die het onderhoud en de inrichting van de site moeten garanderen. Dat kan binnenkort in veiliger omstandigheden.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

De Leigracht zelf is in de omgeving van de Vinkenberg opnieuw open gemaakt en de kronkelende loop van de gracht is hersteld. Dat heeft een grote impact op de grondwaterstand maar ook het visbestand krijgt een stevige boost. In het kader van de uitvoering van het Sigmaplan werd eerder al op de Leigracht een vispassage geïnstalleerd. In 2019 ging een visserijbioloog van Natuur en Bos ter plaatse onderzoeken hoeveel vissen en vissoorten er te vinden zijn. De resultaten van die ‘afvissing’ waren onverwacht indrukwekkend. In totaal werden er tientallen exemplaren van maar liefst acht inheemse vissoorten geteld. Een van de blikvangers was de kopvoorn, een belangrijke soort voor de regio, waarvoor Natuur en Bos een herstelprogramma voert. Ook de bittervoorn, een beschermde soort, blijkt het goed te doen in Vinkenberg. De aanwezigheid van zoveel jonge vissen van verschillende soorten is een goed teken. Het wijst erop dat deze soorten gemakkelijk de oversteek maken naar de kleine beken in het gebied en dat ze daar een geschikte omgeving vinden om zich voort te planten.

Geef een reactie