Politie viseert druggebruik in parken, skatecommunity vragende partij voor actie

Op Paaszaterdag 3 april zette de politiezone Demerdal-DSZ een grootschalige actie op het getouw waarbij vooral de parken en de onmiddellijke omgeving ervan in en rond het centrum van Diest werden gecontroleerd.

Het Warandepark, Park Cerkel en Park Jan Heylen staan al langer bekend als locaties waar jongeren samen komen en waar druggebruik frequent voorkomt. Opvallend, de actie in het Warandepark kwam er op vraag van een aantal jongeren zelf. Meer bepaald de skatecommunity is het grondig beu dat zij met de vinger gewezen worden. Zij hebben geen uitstaans met de hangjongeren in de buurt, bij wie druggebruik geen uitzondering is.

Na overleg ussen de jeugddienst van de stad, de Politiezone Demerdal-DSZ en het stadsbestuur, werd een actie op poten gezet, waarbij de politie afgelopen zaterdag verscheidene malen op bovenvermelde locaties controle uitvoerde tussen 16 uur en 23 uur. Om moeilijker bereikbare plaatsen in de parken vlotter te kunnen bereiken werd ook de cavalerie ingeschakeld. Er werden ruim 100 personen gecontroleerd en 7% was in het bezit van drugs.

De politie blijft in overleg gaan met de jongeren en probeert om in samenwerking met de jeugddienst een aanzet te geven tot properder parken en een groter veiligheidsgevoel.

In de toekomst zullen dergelijke acties meer plaatsvinden om het drugsgebruik en het dealen op zijn minst te verstoren en te stoppen waar het kan. De parken moeten een plaats zijn waar iedereen zich goed voelt om te wandelen, te skaten en te sporten. Samen met de stad zal de Politiezone Demerdal-DSZ er een prioriteit van maken om de parken tijdens de zomer veilig te maken zodat skaten, wandelen en sporten weer in alle vrijheid kan gebeuren.

De tuin van Annick Van Uytsel werd ook meegenomen in de actie. Op die site zijn wel vaker problemen en komt vandalisme voor. Afgelopen weekend kon hier op meerdere tijdstippen niemand aangetroffen worden.

Geef een reactie