Ook Leuven gaat winkelgebied organiseren op basis van consumentendata

In de digitale samenleving van morgen zijn data de bouwstenen voor succes. De winkelsteden Mechelen, Antwerpen, Roeselare en Leuven werken samen aan het project datagestuurde winkelgebieden. Dat is een database met geanonimiseerde gegevens over hoe consumenten zich door de stad en in winkels bewegen. Het project werd opgestart in Mechelen. Daarna sloten Antwerpen en Roeselare aan en nu stapt ook Leuven in. Het stadsbestuur van Leuven gaat zelf ook gebruik maken van de database om in de toekomst betere beleidskeuzes te kunnen maken.

Het innovatieve project kan er voor zorgen dat de winkelzones in de steden zo goed mogelijk afgestemd wordt op de vragen en noden van de shoppers. Het gaat om anoniem gemaakte gegevens, zoals druktemetingen of looplijnen in winkels. Met betrouwbare metingen kan men bijvoorbeeld via een dashboard onderzoeken op welke plaats in een winkel klanten het langst stilstaan of wanneer de winkel het vaakst wordt bezocht, en vervolgens kunnen winkeliers hun winkelinrichting of personeelsbezetting hieraan aanpassen.

Volgens schepen van ICT in Leuven Thomas Van Oppens kan het stadsbestuur met deze gegevens tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen komen om de uitdagingen waarvoor onze handel momenteel staat, nog beter aan te pakken. De data kunnen bijvoorbeeld helpen om na te denken over de inrichting van het openbaar domein of het verbeteren van verkeersstromen. Op die manier wil Leuven hr rol als smart city optimaal invullen.

Partners

Het project kost in totaal 970.000 euro. Mechelen, Antwerpen, Roeselare en Leuven investeren samen 20% daarvan. Het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeren elk 40% van het budget. Ook expertisepartner Hogeschool Thomas Moore is betrokken, want die zal onder andere de handelaars coachen om van bij het begin een zo groot mogelijk impact te genereren wanneer ze het dashboard in gebruik nemen. Dit zal mogelijk zijn vanaf eind 2022.

Geef een reactie