Meer groen en ruimte voor water in de Getevallei

In de Getestreek werd een zogenaamde gebiedscoalitie opgericht door de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal landschap Zuid-Hageland vzw, gemeente Linter, stad Landen, gemeente Geetbets, stad Tienen, stad Zoutleeuw en gemeente Hoegaarden. Zij zetten samen hun schouders onder het gebiedsprogramma OnverGETElijk! Dat samenwerkingsverband krijgt nu ook steun van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir. Zij investeert 300.000 euro in het project.

De partners van OnverGETElijk! zetten samen hun schouders onder twee bovenlokale projecten die als hefboom voor de streek kunnen fungeren. De hefboomprojecten zijn ontwikkeld vanuit drie invalshoeken: het ‘waterlandschap’ met maatregelen voor waterkwaliteit en –kwantiteit, het ‘dorpenlandschap’ met acties rond dorpskwaliteit en dorpskernverdichting, en het ‘voedsellandschap’, dat lokale productieve duurzame landbouw en korte keteninitiatieven verder uitbouwt, verankert en tot in de dorpen brengt.

Het project Groene Spoor wordt de groenblauwe ruggengraat van de Getestreek. De bestaande fietsinfrastructuur IJzerenweg en Ravel wordt geoptimaliseerd en zal beter aansluiten met de omgeving, de dorpskernen, de natuur en het landschap. Het strategisch project zorgt voor een sector- en gemeentegrensoverschrijdende aanpak die duurzame mobiliteit, biodiversiteit, landbouw en landschap op elkaar afstemt.

Het project Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei van bron tot monding wordt een voorbeeldproject met ruimte voor water, natuur en landbouw tot in de dorpskernen. Het strategisch project coördineert bestaande initiatieven, initieert nieuwe acties en zet ruimte voor water voorop binnen een samenhangende ecologische valleistructuur.

Deze projecten zijn complementair wat betreft hun ligging in de streek en de transitieopgaven die aangepakt worden. Er is veel aandacht voor ontharding en de ruimte voor water.

Geef een reactie