Aarschot | Asfaltering Ter Heidelaan afgewerkt

Wegen en Verkeer werkt sinds de zomer van 2020 aan de herinrichting van de rotonde in Begijnendijk en de vernieuwing van de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot . De eerste fase van de werken op de Ter Heidelaan tussen het kruispunt met de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Nijverheidslaan zit goed op schema. Tijdens Kerst en Nieuwjaar heeft de aannemer bouwverlof tot 4 januari 2021 en is er geen activiteit op de werf. De omleiding langs de Nieuwlandlaan en de Nijverheidslaan blijft in beide richtingen ongewijzigd tot maart 2021. Het project loopt in vier grote fasen tot het najaar van 2021.

Ingrijpende asfalteringswerken van de eerste fase zijn achter de rug 

Sinds oktober werd er stevig doorgewerkt aan de aanleg van nieuwe gescheiden riolering en de heropbouw van het wegdek in de zone op de Ter Heidelaan tussen het kruispunt met de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Nijverheidslaan. In een laatste deelfase vonden er in de week van 14 december asfalteringswerken plaats. Daarvoor werd ongeveer 3350 ton asfalt gebruikt. De volgende twee weken is het bouwverlof voor de aannemer en liggen de werken even stil. Vanaf 4 januari zal er weer activiteit op de werf te zien zijn.

Heraanleg fietspaden tussen Betekomsesteenweg en Kleine Mechelsebaan vanaf januari 

Na nieuwjaar gaat de aannemer aan de slag met de heraanleg van de fietspaden tussen het kruispunt met de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Kleine Mechelsebaan. Langs beide zijden van de Ter Heidelaan komen er in die zone vrijliggende en veiligere fietspaden. Volgens de huidige planning duren deze werken nog tot begin maart. 

 Verkeerssituatie ongewijzigd tot maart

Voor het doorgaand verkeer blijft de verkeerssituatie nog tot maart 2021 dezelfde: wie vanuit Betekom of de E314 richting de Liersesteenweg (N10) wil, of omgekeerd, moet via de Nieuwlandlaan en de Nijverheidslaan rijden.

Werken aan veiligere fietspaden en autoverkeer tot najaar 2021

Met dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de rotonde als de drie armen ervan, krijgen in een laatste fase van de werken een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en maakt het de gewestweg veiliger voor autoverkeer, door een aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige lengte van de projectzone vrijliggende fietspaden.

Aangepaste fietspaden langs R25

De huidige fietspaden tussen de rotonde en de Liersesteenweg (N10) zijn deels vrijliggend en deels aanliggend (aangeduid met markeringen). Volgens het vademecum fietsvoorzieningen van het agentschap voldoen de fietspaden langs de R25 niet langer aan de vooropgestelde veiligheidsnormen. Tijdens de vernieuwing van het wegdek zullen daarom ook de fietspaden aangepakt en aangepast worden om de veiligheid te verbeteren.

Van aan de rotonde tot de Kleine Mechelsebaan

Tussen de rotonde en de Kleine Mechelsebaan worden de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aangelegd. Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg (ten noorden van de R25), wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.  

Ter hoogte van de Betekomsesteenweg voorzien de plannen daarom in een dubbelrichtingsoversteek voor fietsers met verkeerslichten en met drukknop. Doorgaand verkeer op de R25 zal zo enkel moeten stoppen als er effectief op de knop geduwd wordt door fietser of voetgangers. Na de aanpassingen zal gemotoriseerd verkeer ook enkel nog ter hoogte van de Betekomsesteenweg met fietsers in contact kunnen komen of bij het indraaien naar de Aarschotsesteenweg (N21b) vanop de rotonde waar de dubbelrichtingsoversteek voor fietsers komt.

Nieuwe fietspaden op de Betekomsesteenweg

Voorafgaand aan de werken van Wegen en Verkeer heeft de stad Aarschot nieuwe fietspaden aangelegd op de Betekomsesteenweg. Deze werken zijn in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. Aan beide zijden van de Betekomsesteenweg is het fietspad vernieuwd en heraangelegd tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan. Ook het wegdek is plaatselijk hersteld. Na afloop van deze werken werd de Betekomsesteenweg definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (voor fietsers en voetgangers blijft de Betekomsesteenweg steeds toegankelijk). De beslissing om de aansluiting van de Betekomsesteenweg op de Ter Heidelaan af te sluiten, werd enkele jaren geleden al genomen en maakt geen deel uit van het project van de rotonde en de fietspaden langs de Ter Heidelaan. 

Tussen de Kleine Mechelsebaan en de N10

Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd van het doorgaand verkeer door betonnen veiligheidsstootbanden. De laatste 200 meter fietspaden richting de Liersesteenweg blijven voorlopig aanliggend met markeringen. Om de laatste 300 meter tot aan de N10 vrijliggende fietspaden aan te leggen, zouden er onteigeningen nodig zijn. Dat betekent dat er een volledige herinrichting met een aanzienlijk hogere kostprijs aan te pas zou komen. In afwachting van deze grotere herinrichting, voorziet AWV op korte termijn enkel een onderhoud en belijning van de huidige fietspaden op dit laatste 300 meter lange stuk van de R25 tot aan de N10.

Geef een reactie