Opvallend meer gezinnen halen gratis huisvuilzakken van Limburg.net niet op

Afvalverwerker Limburg.net rekent alle gezinnen in Diest en in de provincie Limburg ieder jaar een vast forfait aan. In ruil daarvoor krijgen gezinnen een gratis pakket huisvuilzakken. Het aantal zakken waar een gezin recht op heeft hangt af van de gezinstoestand op 1 januari. De zakken moeten opgehaald worden in het stadhuis, in het recyclagepark of in een aantal winkels in Diest.

Gemiddeld halen ongeveer 10% van de gezinnen dat gratis quotum niet op maar dit jaar is dat opvallend meer. Nu het jaareinde nadert stelt Limburg.net vast dat vandaag 18,4% van de gezinnen in hun totale werkgebied hun quotum huisvuilzakken nog niet heeft afgehaald. Gezien het quotum vervalt op 31 december roept Limburg.net al deze gezinnen op om dit zo snel mogelijk te doen.

Limburg.net voorziet in elke gemeente meerdere locaties waar het quotum huisvuil afgehaald kan worden. Op www.limburg.net/huisvuilzakken2020 vindt je een uitgebreide lijst met de bedeelpunten in elke gemeente.

Geef een reactie