ATAF Scherpenheuvel schenkt 3 laptops aan Huize Levensruimte

De laptop of een tablet zijn door de pandemie nog meer het venster op de wereld geworden. Voor  schoolgaande jongeren was het zelfs het alter ego van de leraar of lerares.

Dat legde meteen ook een ernstige sociale kloof bloot. Niet iedereen heeft een eigen pc of beschikt thuis over de ruimte om rustig te kunnen werken voor je scherm. Die nood maakte dan weer een opvallende solidariteitsgolf los. Op alle niveaus werden budgetten vrij gemaakt en een aantal ondernemers schonken IT-materiaal.

De grootste nood lijkt ondertussen geledigd maar toch zijn er nog opvallende lacunes. Bij Levensruimte in Averbode bijvoorbeeld, krijgen een aantal groepen minderjarigen al jarenlang een warme vervangende thuis. Ze verblijven er in leefgroepen met een begeleider die de plaats van de ouders in neemt.  

De beperking van de sociale contacten en het schrappen van zowat alle activiteiten weegt zwaar op het psychisch evenwicht van jongeren. Dat is niet anders in samenlevingsprojecten zoals Levensruimte. De materiële nood door een gebrek aan IT-materiaal zal hier nog meer impact hebben.

Dat was ook Ronald Schuyten van ATAF opgevallen. Zaken zoals die van Ronald hebben minder te lijden onder de crisis, precies omdat de nood aan communicatiemateriaal erg hoog was. Ronald Schuyten wilde iets terug doen en hij schonk drie volledig uitgeruste laptops aan Levensruimte.

“Het is misschien een druppel op een hete plaat maar ik wil ook het fantastische project van Levensruimte in de kijker zetten”, zegt hij.  “Ik roep ook mijn collega’s die relatief goed door de crisis komen op om hetzelfde te doen. We moeten hier samen onze schouders onder zetten.”

One comment

Geef een reactie