Scherpenheuvel-Zichem verdeelt noodfonds cultuur, jeugd en sport integraal onder erkende verenigingen

Het Vlaams parlement keurde op 17 juni 2020 een noodfonds goed om de jeugd-, de cultuur-, de media- en de sportsector te ondersteunen en zo de gevolgen van covid-19 op te vangen. In het decreet dat die ondersteuning regelt stond een opmerkelijke paragraaf. Artikel 8 van het decreet kent aan iedere gemeente in Vlaanderen een bedrag toe dat die gemeenten vrij mogen besteden om die sectoren op lokaal vlak te ondersteunen. Het geld is niet geoormerkt. De lokale besturen mogen dus zelf bepalen wat ze ermee doen. Ze moeten verder ook niet verantwoorden hoe ze het hebben besteed.

In totaal verdeelt het Vlaams parlement 83.993.210,86 euro onder de gemeenten. Scherpenheuvel-Zichem kreeg in juli 2020 230.171,48 euro op de rekening. Het stadsbestuur mag dat geld besteden tot einde 2021. Het stadsbestuur maakte gisteren een verdeelsleutel bekend voor die geldpot.

Opvallend is dat het volledige bedrag wordt verdeeld over alle erkende verenigingen in de brede betekenis. Het gaat dus niet enkel over jeugd-, cultuur- en sportverenigingen maar ook seniorenverenigingen, welzijnsorganisaties, milieubewegingen,  oudercomités van de scholen, buurtcomités ,verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking en verenigingen voor dierenwelzijn krijgen een steuntje in de rug. In totaal gaat het over 182 organisaties.

Die krijgen allemaal een forfaitair bedrag van 500 euro. Het excedent van de pot, 139.171,48 euro, wordt verdeeld op basis van de subsidies die de verenigingen de laatste drie jaar gekregen hebben. Volgens burgemeester Claes zijn die reglementen gebaseerd op objectieve criteria zoals het aantal leden en de effectief georganiseerde activiteiten.

De verdelingssleutel werd voorgelegd aan de acht adviesraden. De jeugd-, cultuur-, senioren-, welzijns-, milieuraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en het beheersorgaan van de culturele infrastructuur gingen akkoord met het voorstel. Enkel de sportraad gaf negatief advies.

Enkele maanden geleden keurde de gemeenteraad al een voorschottenregeling op de werkingssubsidies goed. Daardoor kwam een voorschot van 70 % van die subsidies vervroegd op de rekening van 110 verenigingen. Het gaat om een bedrag van 75.030 euro. Het bestuur besliste ook om de tarieven voor de huur van de stedelijke infrastructuur te halveren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vroeg de N-VA-fractie om het punt uit te stellen. Raadslid Lieven Simon vond dat de verdeling onvoldoende was doorgepraat met de verenigingen en hij verwees naar de verdeling in Diest waar de verdeelsleutel veel genuanceerder zou zijn.

De belangrijkste verschilpunten tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem:

In Diest is er nog geen goedgekeurd beleid. De verdeling werd doorgepraat in een gemeenteraadscommissie en staat pas in december op de agenda van de gemeenteraad.

Scherpenheuvel-Zichem keert het totale bedrag uit aan de verenigingen. In Diest krijgen de verenigingen rechtstreeks 106.107,03 euro van een totaal van 381.141,31 euro. Dat is dus amper 27,84%. De rest gaat naar cultuurcentrum Den Amer, de ontmoetingscentra, dienstencentrum ’t Arsenaal, de concessies van de stad, de sportzalen en het zwembad.

Diest heeft een budget gereserveerd voor een paar verenigingen met doorlopende vaste kosten. Het gaat dan voornamelijk over verenigingen die een eigen infrastructuur hebben. Onder meer twee toneelverenigingen en Dassenaerde zijn daarbij. Er is maximaal 5000 euro per vereniging beschikbaar en de kosten moeten bewezen worden.

Het bestuur in Diest reserveert ook 27.500 euro voor de ondersteuning van de lokale economie. Schepen van Lokale economie Maurits Van de Reyde legt op de gemeenteraad van december uit hoe dat kadert in een decreet dat sport, cultuur en jeugd moet ondersteunen.

One comment

  • Als voorzitter van de sportraad had ik graag gereageerd en gezegd waarom de sportraad negatief advies heeft gegeven.
    Waarom moeten er verenigingen geld krijgen zonder enige vorm van verlies?
    Waarom is er (zoals beloofd) geen overleg geweest tussen de voorzitters van de advies-organen?
    Waarom mag een burgemeester iedereen geld beloven zonder overleg?
    Waarom heeft de sportraad niet het recht gekregen zijn voorstel te verdedigen?

Geef een reactie