Sportterreinen Berkenhof verdwijnen – Diest legt niet 1 maar 2 kunstgrasvelden aan

Schepen van Sport in Diest Rick Brans pakte gisteren uit met een stevige verrassing. Er komt namelijk niet één maar er komen twee sportvelden in kunstgras.

Dat het A-terrein van het Warandestadion in Diest wordt aangelegd in kunstgras is logisch. Maar ook één van de twee voetbalterreinen van het nieuwe recreatiepark Oosterlindeveld in Schaffen zal in kunstgras worden aangelegd. Dat is eerder onverwacht.

Warandestadion ligt centraal

Schepen Brans verantwoorde de keuze voor het Warandestadion vanuit de centrale ligging van dat terrein en de aanwezigheid van voldoende accommodatie. De kleedkamers werden enkele jaren geleden vernieuwd en de hoofdtribune kreeg een remake. Rick Brans beklemtoonde wel dat het stadion zowel door de voetbalteams als door de atletiekclub mogen gebruikt worden. Ze moeten daarover goede afspraken maken maar een studieronde naar West-Vlaanderen leerde de schepen dat dit geen probleem zou mogen zijn.

Terreinen Berkenhof verdwijnen

De reden om een tweede kunstgrasveld aan te leggen heeft volgens Rick Brans alles te maken met het verdwijnen van de terreinen aan het Berkenhof. Op die locatie trainen zowat 250 jeugdspelers en ook het A-team van KFC Diest gebruikt het als oefenaccomodatie. In 2030 moeten die terreinen weg omdat de site weer natuurgebied wordt. Dat werd overigens al in 2011 beslist maar blijkbaar is niet iedereen in de gemeenteraad hiervan op de hoogte. Dat bleek althans uit de reacties van enkele leden van de oppositie tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie cultuur en vrije tijd.

Oosterlindeveld

Met de aanleg van een extra terrein in kunstgras anticipeert het bestuur dus nu reeds op het tekort aan sportvelden dat dreigt te ontstaan als de site Berkenhof verdwijnt. De keuze om dat veld in Schaffen te leggen is begrijpelijk. Het Oosterlindeveld is een nieuwe infrastructuur waar nog volop aan gewerkt wordt. Maar er zijn ook bedenkingen te maken over die locatie. In principe zou de stad de randinfrastructuur zoals de parking en de wegen aanleggen. De aanleg van de terreinen en de specifieke uitrusting ervan was voor de clubs. Schepen Brans drukte dat zelf zo uit op een van zijn slides. “De stad heeft al haar engagementen voldaan. We kijken uit naar de engagementen van de verenigingen”, stond er. Als het bestuur de aanleg van een kunstgrasveld zelf financiert gaat het dus verder dan dat initieel engagement voor de site. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Als men opteert voor een tweede kunstgrasveld moet het ook ergens gelegd worden. Aan iedere locatie zullen voor- en nadelen verbonden zijn. Voetbalclub Sparta Schaffen is ondertussen ver gevorderd met de aanleg van een tweede terrein. Dat hebben ze in eigen beheer georganiseerd en gefinancierd.

Commissieraadslid Celal Orhan maakte nog een andere pertinente opmerking. Hij vroeg zich af waar de spelers van clubs die het terrein willen gebruiken zich moeten wassen en omkleden. De infrastructuur die er gebouwd wordt is immers van de club die ze bouwt. In het geval van de voetbalterreinen is dat Sparta Schaffen. Allicht zullen de clubs dus niet alleen het terrein (van de stad) maar ook de kleedkamers (van de club) moeten afhuren.

Rick Brans verduidelijkte nog dat alle clubs, ook de amateurclubs, gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden. Ze moeten daarvoor reserveren via de sportdienst. Jeugdteams krijgen voorrang als er dubbel gebruik is.

Schepen Brans wil de princiepsbeslissing voor de aanleg van de velden in december laten goedkeuren op de gemeenteraad. De gunning kan dan in juni 2021 gebeuren en de aanleg zal gebeuren in de zomer van 2021. Brans meent dat de terreinen speelklaar zijn tegen einde september 2021.

Het grondplan voor de aanleg van het Oosterlindeveld ziet er zo uit

Geef een reactie