Diest verdeelt extra middelen voor sport, jeugd en cultuur

Op 17 juni 2020 keurde het Vlaams parlement een noodfonds goed waarmee een aantal specifiek genoemde sectoren en organisaties extra geld krijgen toegeschoven om de gevolgen van covid-19 op te vangen.

Het gaat dan vooral over organisaties in de sectoren jeugd, sport, cultuur en media.

Vrij besteedbaar geld voor lokale besturen

In artikel 8 van het decreet staat echter een erg opvallende extra subsidie voor de lokale besturen. Die bedraagt in totaal 83.993.210,86 euro. De subsidie is opvallend omdat ze geen oormerk meekrijgt. Het decreet legt wel uit hoe dat bedrag verdeeld wordt over de verschillende steden en gemeenten maar niet waaraan het moet besteed worden. Er staat zelfs expliciet in het decreet dat de lokale besturen die besteding niet moeten verantwoorden. Het geld werd al in juli 2020 uitgekeerd aan de lokale besturen.

Wie de geest van het decreet wenst te respecteren zal ervan uitgaan dat de pot geld gebruikt wordt in het kader van de vier eerder genoemde beleidsdomeinen: sport, cultuur, jeugd en media. Op lokaal vlak is er inderdaad wel wat schade geleden in die vier sectoren. Dat zal echter in alle steden en gemeenten anders zijn en dus is het correct om de besteding ervan te regelen op lokaal niveau.

Bevraging van het verenigingsleven

In Diest krijgen ze 381.141,31 euro uit dat noodfonds. De gemeenteraadscommissie cultuur en vrije tijd heeft gisteren de verdeling van dat geld besproken. Op basis van dat debat neemt de gemeenteraad in december een beslissing.

Het bestuur organiseerde op voorhand een bevraging over de impact van covid-19 in het verenigingsleven. Er kwamen 106 antwoorden binnen. Bij veel verenigingen zijn de inkomsten naar nul gezakt maar ze hebben ook weinig extra uitgaven. Bij jeugdverenigingen hebben onder meer de kampen wat extra budget gekost omdat er bijkomend veiligheidsmaatregelen nodig waren.

De commissie adviseert om de werkingssubsidies voor 2020 te verdubbelen voor alle erkende verenigingen in de sectoren jeugd, sport, cultuur, G-kracht en senioren . De uitgave bedraagt 106.107,03 euro.  Bijkomend krijgen ze in 2021 50% korting op de huurgelden voor de zalen van de stad.

Een paar verenigingen lijden zware schade omdat hun vaste kosten blijven doorlopen. Het gaat vooral over toneelverenigingen en over Dassenaerde. Zij hebben eigen infrastructuur en hun vaste kosten lopen door terwijl ze geen inkomsten hebben.

De commissie adviseert om een extra subsidie mogelijk te maken van maximaal 5000 euro. De verenigingen moeten hun extra uitgaven wel effectief bewijzen. Op basis van een bevraging budgetteert het bestuur deze post op 17.750 euro.

De ontmoetingscentra moesten hun deuren sluiten en lopen dus een pak inkomsten mis. Ook hun werkingssubsidies voor 2020 worden verdubbeld.

 Cultuurcentrum Den Amer moest op drie locaties de zaalinfrastructuur sluiten. Dat kerft een zware wonde in de begroting. Daarom wordt 75.000 euro ingeboekt bij het cultuurcentrum. Tijdens de discussie benadrukte directeur van den Amer Dave Van den Broeck dat enkel de schade door de minderverhuur van zalen deels wordt gecompenseerd. De terugbetaalde tickets werden niet meegenomen in deze afrekening.

De sportzalen, de citadel, het stadhuis en de feestzaal Vleugt kunnen 25.000 verdelen. Dienstencentrum ’t Arsenaal kan een eenmalig verlies van 9.300 euro compenseren en alle concessies van de stad krijgen 7000 euro uit het noodfonds.

Er wordt ook 27.500 euro ingeboekt voor lokale economie. In de commissie werd daarover geen duidelijkheid gegeven. Schepen van Lokale economie Maurits Van De Reyde beweerde dat hij nog overweegt waaraan dat geld zal besteed worden. Hij geeft daarover meer uitleg tijdens de gemeenteraad in december. Aangezien het decreet geen verplichtingen oplegt over de besteding van het geld, lijkt het mogelijk om de middelen effectief in te zetten om de lokale economie te ondersteunen. De geest van het decreet legt echter duidelijk de klemtoon op jeugd, cultuur, sport en media.

Reserve voor 2021

Het decreet bepaalt verder dat de middelen ook nog in 2021 kunnen gebruikt worden. Als het bestuur in Diest het advies van de commissie volgt, zal dat gebeuren met het restbedrag van 55.656,29 euro. Dat lijkt verstandig beleid. Allicht kan de samenleving in 2021 terugkeren naar de normale situatie. Dat betekent niet dat alle schade geleden is. In het jaar van de feniks zal veel initiatief nodig zijn om de dynamiek weer te herstellen. En initiatieven kosten meestal ook geld.

Geef een reactie