Kost van restauratie monumenten weegt te zwaar – Diest kijkt naar hulp vanuit privésector

Diest heeft een opmerkelijk hoog aantal monumenten. Dat geeft het demerstadje een charmant profiel en erg veel toeristisch potentieel. Monumenten zijn echter per definitie oud en kosten dus geld. Te veel geld voor een kleine gemeenschap zoals Diest.

Daling subsidies van 80% naar 25%

Volgens schepen van Toerisme en Erfgoed Geert Cluckers heeft de stad 117 erkende monumenten. Lokale besturen moeten een deel van de kosten voor onderhoud en restauratie dragen maar ze worden daarbij ondersteund door de Vlaamse gemeenschap. Die ondersteuning was vroeger, na goedkeuring van het dossier, 80% maar voor nieuwe dossiers daalt dat aandeel vanaf 1 december naar 40%. En eigenlijk is de vermindering van de subsidiëring nog steviger. De 40% geldt namelijk enkel voor kosten die strikt met de restauratie te maken hebben. Een alarminstallatie of een nieuwe keuken plaatsen bijvoorbeeld, komt niet meer in aanmerking voor subsidiering. Daardoor daalt de feitelijke ondersteuning door Vlaanderen naar ongeveer 25%. Dat betekent dat ongeveer 75% van de nog te maken restauratiekosten voor de Diestse monumenten gedragen wordt door 24.000 inwoners.

32,6 miljoen euro nodig

Natuurlijk zijn er al heel wat werven aangepakt en afgerond. Toch blijft het overblijvende kostenplaatje immens. Schepen Cluckers berekende dat er nog 32,6 miljoen euro nodig is om de belangrijke monumenten in Diest te verzekeren van een stabiele toekomst. Dat is een bedrag dat een kleine stad zoals Diest onmogelijk kan dragen.

Schepen Cluckers insinueerde tijdens de laatste gemeenteraad dat hulp vanuit de privé een oplossing kan bieden. Vorige week nog, raakte bekend dat ondernemer Fernand Huts de Boerentoren in Antwerpen overkoopt van KBC. Huts gaat er een gemengde functie aan geven waar wonen, werken en toerisme gecombineerd worden. Ook in Diest zijn al een paar vergelijkbare projecten aan de gang.

Poortershuis

Het neoclassicistische Poortershuis onderaan de ingang van de citadel wordt in opdracht van de huidige eigenaar in zijn oorspronkelijke staat gerenoveerd. Naast het gebouw is een braakliggend terrein. Daar laat dezelfde eigenaar een nieuwbouw optrekken. Achter het Poortershuis staan een paar oude kazematten. Die lijken deel uit te maken van de citadel maar volgens expert Daniël Jannes waren ze eigenlijk onderdeel van de oude stadswallen. De eigenaar van het Poortershuis heeft daar een erfpacht verkregen van de stad Diest. Het geheel wordt momenteel omgebouwd tot een trendy complex voor dienstverlenende bedrijven.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

Ginco Properties incorporeert kapel Cellenbroedersklooster in luxelofts

Projectontwikkelaar Ginco Properties kocht eerder al de parking naast de vroegere dancing The Lord in de Michel Theysstraat. De bouwpromotor bouwt er luxelofts. Naast de parking staat ook een beschermde kapel. Die was al eigendom van Ginco Properties. De projectontwikkelaar zal het beschermde gebouw in het project betrekken. De kapel was ooit onderdeel van het vroegere Cellenbroedersklooster. Onroerend Erfgoed omschrijft het weinig bekende pand als uiterst merkwaardig. Het heeft een zeer mooi gewelf, versierd met in stucwerk uitgevoerde kapitelen, roosmotieven en het wapen van de cellenbroeders. De grote trap in het hoofdgebouw is een prachtig stuk beeldhouwwerk. Hij is volledig uitgevoerd in eik. De leuning bestaat uit vaasvormige baluster en de aanzetten zijn gebeeldhouwd in Lodewijk XV-stijl.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

Redding voor infirmerie in Park Cerckel

Misschien staat er nog een bijkomend project op stapel waar de inbreng vanuit de privé een oplossing kan zijn voor de redding van een uniek monument. De oude infirmerie in Park Cerckel staat al decennialang te verkommeren. Het park zelf heeft ook een status als monument en dat is prima op orde gezet. De kosten voor de restauratie van de infirmerie lopen echter veel hoger op dan begroot. Ze werden oorspronkelijk ingeboekt voor 1,2 miljoen euro maar de restauratie gaat 1,5 miljoen euro kosten. Dat heeft deels te maken met een fout die door de aangestelde ontwerper werd gemaakt. Het bestuur moet dus op zoek naar bijkomende middelen maar die zijn niet gebudgetteerd. Extra budget creëren is niet evident omdat de boekhoudnormen voor steden en gemeenten strikter werden vastgelegd. De oplossing zou kunnen komen vanuit de privésector. Volgens schepen Geert Cluckers zijn er al kandidaat-investeerders naar de infirmerie komen kijken. Zij zouden de investering niet enkel overwegen vanuit winstgevende objectieven maar ook omdat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap willen opnemen.

Citadel

Ook voor de verdere ontwikkeling van de citadel zal allicht naar een dergelijk scenario worden gekeken. Dat dossier ligt nog veel verder boven de mogelijkheden van de stad Diest. Zonder de inbreng van bijkomende middelen vanuit de privé dreigt een soort lappendekenstrategie waarbij telkens kleine onderdelen van het project worden aangepakt. Een werkgroep vertegenwoordigers vanuit verschillende relevante verenigingen in Diest, heeft zich recent gebogen over de mogelijke herbestemming van de site. Het dossier zit nu in een volgende fase, die van een marktverkenning.

Geef een reactie