Gouverneur verbiedt nieuwjaarszingen en legt afhaaldienst van verenigingen aan banden

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren anticipeert op de traditie van het nieuwjaarszingen. Dat zal dit jaar niet mogelijk zijn. De gouverneur bepaalt dat verbod in een nieuw politiebesluit.

Tegelijkertijd verstrengt Jan Spooren de regels voor de momenteel erg populaire afhaaldiensten bij clubs en verenigingen. Zelf iets in de pot draaien en verkopen kan niet meer. Alles moet gebeuren volgens de sectorprotocollen. Dat betekent dat er altijd een professionele cateraar of traiteur moet betrokken zijn. 

Geen deur-aan-deur nieuwjaarszingen

In veel Hagelandse gemeenten trekken horden jonge kinderen op 31 december de straat op om nieuwjaar te zingen. Die zijn meestal jonger dan 12 jaar en die categorie valt niet onder de verplichting om mondneusbescherming te dragen. Ze worden bij de maximumnormen voor de bepaling van een samenscholing of knuffelcontacten ook niet meegeteld. Nieuwjaar zingen zal echter niet kunnen.

Gezien de hoge verspreiding van het virus en de besmettingsincidentie in VlaamsBrabant, is het volgens Jan Spooren sterk af te raden dat deur-aan-deur gegaan zou worden in de context van folkloristische activiteiten. Hij noemt daarbij expliciet Halloween of oudjaar-nieuwjaarszingen. Halloween is ondertussen gepasseerd maar de kinderen die wat snoepgoed willen scoren met eindejaar of met driekoningen, zien die opportuniteit dus verloren gaan.

Afhaaldiensten enkel met professionele begeleiding

De gouverneur grijpt ook in op de momenteel erg populaire afhaaldiensten die verenigingen en clubs organiseren om geld in te zamelen voor de eigen werking. Dat is een alternatief voor fuiven en bals die in normale tijden de kas moeten voeden. 

Verenigingen die zulke acties organiseren, moeten voor de bereiding en afhaling van deze goederen werken volgens de bestaande sectorprotocollen. Voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur. Zelf in de pot roeren kan dus niet meer. Bij afhaling geldt de verplichting om mondneusbescherming te dragen maar ook de samenscholingslimiet moet gerespecteerd worden. De gouverneur verwijst immers expliciet naar artikel 8 par. 1 van het Ministerieel besluit. Die paragraaf regelt het samenscholingsverbod van maximaal 4 personen. Huis-aan-huis levering kan wel nog.

Bijkomende commentaar door de gouverneur

Blijkbaar was er nogal wat verwarring over het politiebesluit van de gouverneur. Daarom kwam er vanavond een bijkomende verklaring. Die bevestigt onze interpretatie en verstrengt ze zelfs nog enigszins. We geven ze letterlijk mee.

Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten. Dit is duidelijk de geest van de huidige regelgeving, en die moet worden gevolgd om het virus nu terug te dringen. Men kan als vereniging nog wel bereide maaltijden verkopen als die worden bereid door of in samenwerking met een professionele cateraar, die strikt gereguleerd werkt. Er mag ook aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis te gaan aanbellen. Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd. Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd. Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.

Geef een reactie