Vlaamse regering legt fusies van gemeenten weer op tafel

Vlaams minister Bart Somers legde een paar weken geleden de fusies van gemeenten weer op tafel. Op 1 januari 2019 fusioneerden 15 Vlaamse gemeenten tot 7 nieuwe entiteiten maar sindsdien is dat proces stil gevallen. Somers wil daar weer vaart in brengen. De Vlaamse regering neemt opnieuw schulden over van gemeenten die de komende jaren willen fusioneren. Voorwaarde is wel dat de nieuwe gemeente ten minste 20.000 inwoners telt. Dat blijkt uit de conceptnota die de Vlaamse regering op 10 juli goedkeurde.

De huidige Vlaamse regering is van oordeel dat gemeenten aan bestuurskracht kunnen winnen op deze wijze en voorziet daarom opnieuw middelen en ondersteuning voor gemeenten die willen samengaan. De belangrijkste stimulans bestaat uit een schuldovername van 200 euro per inwoner voor fusies die 20.000 tot 25.000 inwoners behelzen, 300 euro per inwoner voor fusies tussen 25.000 en 30.000 inwoners, 400 euro per inwoner voor fusies met 30.000 tot 35.000 inwoners en 500 euro per inwoner voor fusies met meer dan 35.000 inwoners. Het maximum van de schuldovernames wordt verhoogd en bedraagt nu maximum 50 miljoen.

In onze regio hebben enkel Bekkevoort en Tielt-Winge aangegeven dat ze intenser willen gaan samenwerken. Er is voorlopig geen sprake van het voorbereiden van een fusie. Met de huidige criteria zou dat overigens ook geen financieel voordeel opleveren. De twee gemeenten komen samen aan 17.500 inwoners. De schuldovername door de Vlaamse regering start pas vanaf 20.000 inwoners.

Geef een reactie