Belangrijke financiële injectie voor Warandebos in Geetbets

Tien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling, samen 1.381.000 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Oetingen, Strijland, Herent, Geetbets, de druivengemeenten, de Rand rond Brussel, het Pajottenland en het Hageland.

Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa:
Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom, volgens de gedeputeerde.

In Geetbets krijgt het project Wonderlijk Warandebos een deel van de subsidies. Het initiatief wil de prachtige natuur en het unieke erfgoed van het Warandebos bewaren, versterken en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Door middel van evenementen en (educatieve) activiteiten kunnen zoveel mogelijk doelgroepen kennis maken met dit pareltje van het Hageland: een cirkelvorming bos midden in agrarisch gebied, dat restanten bevat van de legendarische burcht van Rummen, het bolwerk van de laatste heer van Loon, de rijke Arnold van Rummen. De nog aanwezige grachten- en wallenstructuren zorgen voor een unieke bosvegetatie, die dit project wil versterken met een geïntegreerd natuurbeheersplan dat zowel de erfgoed- als de natuurwaarden voor de toekomst verzekert.

Geef een reactie