AZ Diest versoepelt bezoekersregeling maar behoudt strikte veiligheidsmaatregelen

Bezoek is terug gedeeltelijk toegestaan in AZ Diest. Er gelden specifieke bezoekregels per afdeling.

Op de gewone hospitalisatieafdelingen wordt er per patiënt 1 bezoeker toegelaten, tussen 18.00 en 20.00 uur. Het ziekenhuis vraagt wel om de duurtijd van het bezoek te beperken. Per bezoekmoment mag er een andere bezoeker komen.

Op de Covid- afdelingen en de intensieve afdeling blijft het totale bezoekverbod gelden. De patiënt kan met het thuisfront communiceren via de onlineplatformen.

Voor palliatieve patiënten is er geen restrictie in aantal bezoekers. Toch benadrukt men om het bezoek te spreiden over de dag zodat het aantal bezoekers op hetzelfde moment beperkt wordt.

Op pediatrie is er geen verandering in de bezoekregeling. De ouders van het kind zijn welkom, telkens 1 ouder per moment en liefst zoveel mogelijk dezelfde ouder.
Kinderen mogen wel terug begeleid worden naar het operatiekwartier door 1 ouder/voogd. Deze ouder/voogd mag ook aanwezig zijn bij het ontwaken van het kind.

Op de afdeling materniteit wordt de bezoekregeling versoepeld. Partners die beslissen om te blijven overnachten mogen eenmaal per dag naar huis. Als de partner ervoor kiest om na de bevalling naar huis te gaan, dan is eenmaal per dag een bezoek aan moeder en kind toegestaan.

Ook mogen broertjes en/of zusjes tijdens het verblijf eenmaal op bezoek komen bij hun mama op de materniteit.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden in het ziekenhuis.

  • Wie symptomen heeft (keelpijn, koorts, kortademigheid), recent ziek geweest is of risicocontact gehad heeft, komt best niet op bezoek.
  • Je moet een mondmasker van thuis meebrengen en dat ook effectief dragen.
  • Bij aankomst en vertrek moet je je handen ontsmetten.
  • Tijdens je bezoek moet je in de kamer blijven en afstand houden.
  • Zet het raam van kamer steeds op een kier voor verluchting.
Begeleiding van patiënten naar een raadpleging of de spoedgevallen

Het begeleiden van patiënten naar een raadpleging of de spoedgevallen blijft niet toegestaan, behalve voor:

  • patiënten die fysiek, mobiel en/of mentaal zeer beperkt zijn
  • Patiënten jonger dan 18 jaar
  • Patiënten waarbij de behandelende arts aangeeft dat begeleiding noodzakelijk is

Er wordt in deze gevallen maar 1 begeleider toegestaan.Voor raadplegingen gynaecologie (echografie of routineonderzoek) mogen zwangere vrouwen opnieuw vergezeld worden door hun partner.

Geef een reactie