Scherpenheuvel-Zichem gaat onderhoud kerkhoven en hagen uitbesteden

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem gaat het groenonderhoud op de kerkhoven en de snoei van hagen op het openbaar domein uitbesteden. Het gaat over 8 kerkhoven die samen meer dan 5,5 hectare groot zijn en 8 kilometer hagen. De gemeenteraad keurde daarvoor op 23 april een bestek goed.

Schepen van Openbare Werken Nico Bergmans: ”We krijgen al langer klachten over het onderhoud op de kerkhoven. Veel van die opmerkingen zijn ook terecht. Het onderhoud mag niet meer gebeuren met sproeistoffen. We proberen het met andere middelen die wel nog toegelaten zijn maar met de huidige bezetting van de groenploeg is dat niet werkbaar. Het leidt tot frustraties bij de bezoekers van de kerkhoven maar ook de mensen in de groenploeg zijn niet tevreden omdat ze onvoldoende kwaliteit kunnen leveren.”

Schepen Bergmans nam daarom het initiatief om een belangrijk pakket van het groenonderhoud uit te besteden. De 8 kerkhoven in de stad en ongeveer 8 kilometer hagen worden vanaf 1 juli 2020 door een externe dienstverlener uitgevoerd. De aanbesteding loopt momenteel maar allicht zal dat een maatwerkbedrijf zijn.

In eerste fase wil Nico Bergmans dat de toestand op de kerkhoven weer acceptabel wordt. De destijds aangekondigde omvorming tot groene rustplaatsen waar mensen mekaar kunnen ontmoeten wordt even aan de kant geschoven. “Als het onderhoud op alle kerkhoven gebeurd is kunnen we opnieuw over de herinrichting nadenken”, zegt schepen Bergmans. “Die plannen moeten alleszins gebaseerd zijn op realistische objectieven.”

Door de uitbesteding krijgt het personeel van de Technische Uitvoeringsdienst meer ademruimte en ze worden ook ingebed in een nieuwe structuur. “We gaan de TUD op een professionele manier herstructuren”, zegt schepen Bergmans. “Er komen drie afdelingen: infrastructuur (wegen, parkings, verharding, speelterrein), groendienst en gebouwen (elektriciteit, schilder- en schrijnwerk). Los daarvan draait ook het magazijn waar ze instaan voor het onderhoud en reparatie van machines en voertuigen. De mensen binnen de TUD blijven instaan voor het onderhoud van de perken, de plantsoenen en de rest van het openbaar domein. Het herstel en de aanleg van bepaalde zones worden ook beter inplanbaar.

Schepen Bergmans wil met die hervorming evolueren naar een systeem van asset-management. Dat is een trend die in veel bedrijven ook opgang maakt. Een ploeg van medewerkers wordt als het ware eigenaar van een pakket taken en opdrachten. Het is de bedoeling dat ze daarvoor ook verantwoordelijkheid opnemen en een beter product afleveren. Dat leidt niet alleen tot betere resultaten maar vooral ook tot een grotere tevredenheid van de werknemers.

Eerder deed Nico Bergmans al een vergelijkbare reorganisatie met de rioolaansluitingen. Daardoor kan het kleine onderhoud van wegen veel beter georganiseerd worden.

Wij maakten op 25 mei foto’s van het kerkhof in Scherpenheuvel. Een gedeelte van het kerkhof was op dat moment opgeruimd, de voorkant was nog overwoekerd met onkruid. Op dinsdag 26 mei was opnieuw een ploeg arbeiders aan de slag om het resterende gedeelte van het kerkhof op te ruimen.

Geef een reactie