AZ Diest start vanaf dinsdag opnieuw met semi-dringende raadplegingen

Het AZ Diest start vanaf dinsdag 5 mei de semi-dringende raadplegingen geleidelijk opnieuw op. Voor chirurgische ingrepen is dat vanaf maandag 11 mei.

Ziekenhuis neemt zelf contact op

Het ziekenhuis zal aanvankelijk maximaal voorrang geven aan patiënten met uitgestelde (semi-)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen. Het secretariaat van het ziekenhuis neemt zelf contact op met patiënten voor wie afspraken geannuleerd werden en die door de arts als semi- dringend worden gecatalogeerd. Niet-dringende afspraken en onderzoeken worden in deze fase van de heropstart nog even uitgesteld. Zodra er een datum bekend is waarop die wel terug uitgevoerd zullen worden, zal het AZ daarover communiceren.

Regels voor de raadpleging

Het AZ Diest blijft voorzorgsmaatregelen treffen en vraagt om volgende regels te respecteren.

  • Behoud de sociale afstand van 1,50 meter steeds waar mogelijk
  • Draag overal in het ziekenhuis een mondmasker (een eigen stoffen exemplaar of een chirurgisch)
  • Kom alleen naar uw afspraak (enkel patiënten jonger dan 16 jaar of zwaar hulpbehoevende patiënten mogen vergezeld worden door 1 begeleider)
  • Betreed pas kort voor (minder dan 10 minuten) uw afspraakuur de wachtzaal
  • Pas strikte handhygiëne toe en maak gebruik van de alcogelpompjes die in het ziekenhuis verspreid staan.

Sommige chirurgische ingrepen worden (her)ingepland vanaf 11 mei. Ook daarvoor neemt het ziekenhuis zelf contact op.

Wat met bezoek van opgenomen patiënten?

De bezoekersregeling blijft in deze fase ongewijzigd. Dat wil zeggen dat er nog steeds geen bezoek toegelaten wordt op de verpleegafdelingen (met uitzondering van de afdelingen pediatrie en in geval van palliatieve zorgen, waar 1 bezoeker toegelaten wordt).

Geef een reactie