Zitbanken geblokkeerd – basiliekplein ontmoetingsplaats voor wielertoeristen

Kopafbeelding copy Ronald Schuyten

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem heeft nadarafsluitingen laten plaatsen rond de granieten zitbanken op de Vesten. Wandelaars en fietsers bleven die banken gebruiken om een ijsje te likken of een kort pauze in te lassen. Eerder werden ook al linten gespannen op de banken aan de toegangsdreef naar de basiliek.

Het bestuur lost daarmee op een slimme manier een probleem op waarover de meningen verschillen. Of het nu al dan niet verboden is om op een bank uit te rusten, is namelijk niet echt duidelijk. Het wettelijk kader dat dit verbod regelt is het Ministerieel Besluit dd 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken. Daar staat dat verbod echter niet letterlijk in vermeld, tenzij de mensen op minder dan 1,5 meter van mekaar zitten. Dan valt dat bankzitten onder samenscholing en dat levert een GAS-boete op van 250 euro. Het verbod staat wel vermeld in FAQ nr.8 maar die lijsten hebben voor een rechtbank nauwelijks een juridische basis.

Gereputeerde burgemeesters lappen verbod aan de laars

Er kwamen ook opvallende reacties van een paar burgemeesters met federale bekendheid.

In Antwerpen liet burgemeester Bart De Wever weten dat hij zijn politiekorps niet zal inzetten om het bankzitverbod te handhaven. Hij schakelde zelfs in overdrive door er een nogal uitdagende advertentie in de nationale media over te plaatsen.

In Aarschot koos burgemeester Gwendolyn Rutten voor dezelfde strategie. Ze postte dit op Twitter:

Gezond verstand ipv politiek gedoe. Er is geen verbod om op een bank te zitten. Er is wel een samenscholingsverbod, + nood aan social distancing. Ook nood aan fietsen, stappen, lopen – niet hangen. Dus: -zit gerust op een bank -eventjes -op afstand van elkaar -niet in groep

Burgemeester Rutten liet wel op een paar plaatsen in Aarschot de banken afsluiten met linten. Dat gebeurde omdat de sociale afstand op die plaatsen te vaak geschonden werd.

Ministerieel Besluit biedt grond voor verbod op zitbanken

Toch lijkt het verbod om op een bank te gaan zitten wel degelijk een grond te hebben in het Ministerieel Besluit zelf. Artikel 8 van het MB verplicht gewoon iedereen om thuis te blijven tenzij er noodzakelijkheid of dringende redenen zijn. Een ijsje likken op een granieten bank lijkt daar niet meteen onder te vallen.

Art. 8. De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:
– zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
– toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
– toegang te hebben tot medische zorgen;
– om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
– het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
– Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.

Er is een belangrijke uitzondering op de verplichting om thuis te blijven, met name de buitenwandelingen met het gezin of maximaal 1 andere persoon. Dat wordt geregeld in artikel 5 van het MB en het is eigenlijk een uitzondering op het samenscholingsverbod. Dat laatste heeft belangrijke consequenties:

  • Iemand die alleen op een bank gaat zitten voldoet niet aan de omschrijving van samenscholing en kan dus ook geen beroep doen op de uitzondering. Hij/zij is dus altijd in overtreding,
  • Gezinsleden en maximaal 1 andere persoon vallen wel onder de uitzondering voor een samenscholing. De vraag is echter of een rustpauze op een bank onderdeel is van het begrip buitenwandeling. En als dat zo is moet het gebeuren met respect voor de sociale afstand van 1,5 meter.

– Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Ontmoetingsplaats voor wielertoeristen

Naast de discussie over de banken had Scherpenheuvel nog wel wat andere aandachtspunten op te lossen. Christophe Lemmens postte een paar foto’s over de toeloop van wielertoeristen en dagjesmensen rond de basiliek.

Als er al discussie zou kunnen zijn over de zitbanken, dan is die er hier niet. Het is overduidelijk dat de regels over het samenscholingsverbod hier manifest geschonden worden. De consequentie is duidelijk. Alleen kordaat repressief optreden zal dit fenomeen kunnen stoppen.

One comment

  • Jenny ‘Twix’ Jones

    Laat al die overtreders na de coronacrisis op hun blote knietjes naar Scherpenheuvel kruipen! En ja, dit maakt mij boos 😠

Geef een reactie