Gemeenteraadszitting Scherpenheuvel-Zichem uitgesteld, Diest doet het digitaal

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan vandaag 19 maart niet door in Scherpenheuvel-Zichem. Dat is uiteraard een gevolg van de coronacrisis.

Er wordt zo snel mogelijk een regeling uitgewerkt om via elektronische weg raadsvergaderingen te organiseren. Deze wordt afgetoetst met de fractieleiders.

Om de essentiële hulpverlening aan de cliënten van het OCMW te verzekeren, moest ook een regeling getroffen worden voor de samenkomst van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 23 maart. Ook deze zitting zal elektronisch gebeuren. Dit betekent dat de leden van thuis uit kunnen aangeven of ze met bepaalde agendapunten op deze zitting akkoord gaan of niet.

In Diest gaat de gemeenteraad op maandag 23 maart 2020 voorlopig wel nog door. Er wordt aan de raadsleden gevraagd om de vergadering van de gemeenteraad achter besloten deuren te laten doorgaan of om eventueel “virtueel” te vergaderen. Er zal geen publiek of pers toegelaten worden tot de zitting. De zitting zal, indien akkoord van de raadsleden, niet plaatsvinden in de Sint-Joriszaal. Daardoor zal er ook geen livestreaming zijn.

De informatie over Diest dateert van voor de nieuwe maatregelen over een samenscholingsverbod. Allicht volgt daar nog een update over.

In Aarschot staat de volgende gemeenteraad pas op 23 april op de agenda. De kans dat de coronacrisis dan onder controle is bestaat, al is niks zeker. In Aarschot hebben ze alleszins nog even tijd om te bekijken of en hoe de raadszitting zal plaats vinden en of er al dan niet publiek zal toegelaten worden.

Geef een reactie