Scholengroep Arcadia stelt niet lesgebonden activiteiten uit

De Raad van Bestuur van scholengroep Arcadia neemt, na overleg, een rist maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De scholengroep bundelt 13 scholen in Aarschot, Gelrode, Baal en Tremelo

Als basisprincipe geldt dat externen die niet op school moeten zijn, uit de school blijven. Het contact tussen kinderen en volwassenen wordt beperkt. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Ouders die hun kinderen naar school brengen, moeten die aan de schoolpoort afzetten. Ook kleuters worden niet begeleid tot in de klassen.

Niet lesgebonden activiteiten uitgesteld

De opendeurdagen, schoolfeesten en infodagen gaan pas door na de paasvakantie. Ook uitstappen tot en met de paasvakantie worden uitgesteld. Activiteiten op school waarbij meerdere externen betrokken zijn (zoals oudercontact, netwerkmoment, afhalen rapport, …) gaan niet door. De lessen en de daarmee samenhangende essentiële taken zoals toetsen, examens en stage door de leerlingen gaan wel door.

Alle stages door externen in de school worden onderbroken.

De Raad van Bestuur stelt buitenlandse reizen die gepland zijn uit of last ze af, tot en met de paasvakantie. De reizen en uitstappen vlak na de paasvakantie houden ze voorlopig in beraad.

Het is verder niet nodig om alle scholen preventief te sluiten. De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

Het doel is nu om kinderen zo veel mogelijk gescheiden te houden van kwetsbare groepen zoals ouderen. Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen, wat juist moet vermeden worden.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Als een kind op school ziek wordt, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Grootouders

De school adviseert om grootouders die tot de risicogroep behoren te beschermen. Brengen en afhalen van een kind naar school en opvang door de grootouders kan best vermeden worden.

Geef een reactie