Raadslid Pieter Boudry beweert dat bestuur de ontwikkeling van een stadsapp stiekem schrapt

Oppositieraadsleden van N-VA Pieter Boudry en Lieven Simon kwamen tijdens de gemeenteraad van maart 2019 met een opmerkelijk voorstel. De stad zou een app kunnen ontwikkelen die de basis zal worden van een professionele stadsmarketing en een heldere communicatie toelaat. De ontwikkeling van die app zou amper 6000 euro kosten en gratis ter beschikking komen van de inwoners.

Het voorstel werd op dat moment zonder al te veel vragen goedgekeurd door meerderheid en oppositie. Bij de meerderheid haalde men aan dat dit project ook in hun programma stond.

Die unisono goedkeuring was toch enigszins verrassend, zeker voor mensen die vertrouwd zijn met digitale communicatie. Je kan inderdaad een app ontwikkelen voor 6000 euro maar dan heb je een basisapplicatie die nauwelijks interessante functionaliteiten zal bieden. Iets waar je binnen je gezin of je eigen vereniging wat dingetjes kan mee regelen. Dat is niet wat men beoogde. De ambitie was om een accurate informatiestroom te creëren die ook toelaat om alle kwaliteiten en activiteiten van de stad te promoten.

Over het muurtje kijken

Raadslid voor CD&V Geert Janssens verwees op dat moment ook naar die tegenstelling. Hij pleitte ervoor om eerst een goede analyse te maken en eens over het muurtje te kijken. In Sint-Truiden bijvoorbeeld, is de eigen stadsapp een succes, citeerde Janssens, maar de kostprijs daarvan is een veelvoud van wat hier geprognotiseerd werd.

Ondertussen hebben we ook in het Vlaams Parlement een staaltje van een geldverslindend project gezien. Het project “Zeker gezond” is weliswaar een breder platform met een app en een website maar de kostprijs ervan is 550.000 euro. Het was Vlaams parlementslid uit Diest Maurits Vande Reyde die dat budget aanklaagde en het project zelfs overbodig noemde.

Uiteraard is dat het andere uiterste. Cijfers van diverse appontwikkelaars bewijzen echter dat voor de oplevering van een complexere app, minimaal een budget tussen 50.000 euro en 100.000 euro nodig is.

Webmaster

Ook raadslid Ronald Schuyten, iemand die zich gezien zijn professionele bezigheden toch een expert mag noemen, krabde zich op het moment van de goedkeuring in het haar. Hij wees er fijntjes op dat zo’n app vanaf het begin moet scoren maar ook moet onderhouden worden. Met die opmerking raakte Schuyten allicht het belangrijkste financiële aspect van het project. Een complexe app vergt een permanente bijsturing en input van data. Een professionele gedigitaliseerde communicatiestrategie met een mix van een website, een app en sociale media, vraagt om een ervaren webmaster, een functie die niet in het organogram van de stad staat en dus een belangrijke bijkomende en recurrente kost is.

Maar Schuyten wees nog op een ander gevaar. Het klopt dat de jongere generatie nog maar nauwelijks telefoneert en eigenlijk puur in-app communiceert. Anderzijds is het aantal apps dat ze gebruiken erg beperkt. Gemiddeld gebruikt de digitale generatie minder dan 10 apps. Kortom, wat je oplevert moet meteen een meerwaarde betekenen of je kan de investering net zo goed opbergen.

Geen app in het communicatieplan

Einde januari 2020 stond de bespreking van het communicatieplan op de agenda van de gemeenteraad. Volgens raadslid Pieter Boudry was het niet helemaal duidelijk of daar nu al dan niet de ontwikkeling van een app in zou voorzien zijn. N-VA onthield zich daarom tijdens de stemming over dat punt. Raadslid Boudry liet ook expliciet notuleren dat hij hierover een tussenkomst had gedaan. Meer dan een maand na die gemeenteraad maakt Boudry nu bekend dat hij de bevestiging van de administratie kreeg, dat de app geschrapt is. “Wat is een goedgekeurd agendapunt nog waard, zelfs unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie, als dit zomaar geschrapt kan/mag worden uit de plannen en budgetten”, vraagt hij zich af. “Waarom hebben we nog gemeenteraden en stemmingen van agendapunten/besluiten, als het bestuur weigert te doen tegen wat ze zelf, inclusief hun eigen gemeenteraadsleden en inclusief hun eigen schepenen hebben goedgekeurd?”

Wij hebben uiteraard schepen voor IT Tony Vancauwenberg om verduidelijking gevraagd. De schepen was vandaag om persoonlijke redenen niet beschikbaar maar hij beloofde om zo snel mogelijk een verduidelijking te geven.

Happy Hageland

Ondertussen beschikt de stad, net zoals alle andere steden en gemeenten in de regio, met Happy Hageland de facto al over een eigen stadsapp. Die zit weliswaar ingekapseld in een overkoepelende app met nieuws over het ganse Hageland. Je kan echter erg simpel het eigen stekje voor Scherpenheuvel-Zichem aanklikken. De functionaliteiten binnen Happy Hageland zijn beperkt en gekoppeld aan de stadswebsite en eventueel aan specifieke toeristische websites in bepaalde steden. Niet bepaald een toepassing die een professionele stadsmarketing mogelijk maakt. De kostprijs bedraagt ook maar 500 euro per jaar.

Geef een reactie