Fietsersbond Diest wil nog geen fietszone in de stad

Politiezone Demerdal publiceerde vorige week verbazende cijfers over een paar controles van de snelheid in de zones 30.

  • Fabrieksstraat, Diest (zone 30): 8 van de 20 gecontroleerde bestuurders bleven onder de maximumsnelheid. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 47 km/uur.
  • Hasseltsestraat, Diest (zone 30): 130 van de 200 gecontroleerde bestuurders bleven onder de maximumsnelheid. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 58 km/uur.
  • Schaffensestraat, Diest (zone 30): 20 van de 110 gecontroleerde bestuurders bleven onder de maximumsnelheid. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 71 km/uur. Er werden 2 rijbewijzen ingetrokken.

Op 330 controles reden liefst 172 bestuurders te snel in die lagesnelheidszones. Ruim meer dan de helft lapt dus de maximumsnelheid aan de zool op het gaspedaal.

Onder meer naar aanleiding hiervan publiceert Jos Wouters, de voorzitter van Fietsersbond Diest, een minstens opmerkelijk standpunt.

Fietsersbond wil nog geen fietszone in Diest

Fietsersbond Diest wil nog geen fietszone in Diest. Het stadsbestuur mikt volgens Jos Wouters echter nog volledig op de auto. Een goede bereikbaarheid is voor het bestuur nog synoniem met zoveel mogelijk auto’s het centrum binnenlokken, volgens de voorzitter.

“In de Hasseltsestraat werden recent nog extra parkeerplaatsen voor auto’s gecreëerd, waardoor de situatie voor de fietsers alleen maar moeilijker werd. Ook aan de Michel Theysstraat werden extra parkeerplaatsen voor wagens gecreëerd, waardoor er opnieuw ruimte wordt afgenomen van de fietser. Ook de aankondiging van het bestuur dat er een nieuwe parking komt voor minimum 120 wagens aan de huidige ziekenhuis op de Hasseltsestraat, staat haaks op een ambitieus fietsbeleid”, zegt Jos Wouters.

Precies daarom vindt Fietsersbond Diest vindt het géén goed idee om gans de binnenstad een Fietszone te maken. De vereniging vraagt om hier nog minstens enkele jaren mee te wachten.

“In Mechelen, toch de stad waar het bestuur van Diest op studiereis ging, was de fietszone een maatregel die genomen werd nadat er een aantal jaren werd ingezet op het autoluw maken van de binnenstad”, zegt Jos Wouters. “Ze installeerden een lussensysteem en plaatsten camera’s om het doorgaand verkeer te weren en autoluwe woonzones te creëren. Bezoekers kunnen op de randparkings parkeren en worden met een shopping-shuttle naar het centrum gebracht. Zowel bewoners als bezoekers zijn dus al ettelijke jaren vertrouwd met een beleid dat effectief inzet op fietsen en stappen.”

Ook Fietsberaad, het kenniscentrum voor de fiets in Vlaanderen, stelt een aantal duidelijke randvoorwaarden voor het invoeren van een fietszone. Die keuze moet alleszins deel uitmaken van een ruimer mobiliteitsplan dat autoverkeer maximaal weert. Er komen best snelheidsremmers bij het binnenrijden van zo’n fietszone. Belangrijk is dat het verbod op het inhalen van fietsers door auto’s wordt gerespecteerd.

Fietsersbond Diest wil dat het bestuur eerst alle maatregelen neemt om Diest voldoende fietsvriendelijk te maken. Daarna kan er nagedacht worden of een fietszone nog nuttig kan zijn.

Geef een reactie