Fort Leopold in Diest verkocht aan Agentschap Natuur en Bos

Fort Leopold, een uniek torenfort dat deel uitmaakt van de beschermingsgordel rond Diest, lijkt een nieuwe toekomst te krijgen. Het fort is slechts eenmaal per jaar open voor het publiek. Dat gebeurt op 11 november. Defensie zou het domein nu via de FOD Financiën verkocht hebben aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Die willen het frequenter gaan openstellen.

Fort Leopold werd gebouwd tussen 1841 en 1845. Het moest Diest mee helpen beschermen tegen invallen van de de Nederlanders maar op het moment van de bouw was dat gevaar al afgewend door de ondertekening van een verdrag tussen België en Nederland in 1839. Het fort zou later deel gaan uitmaken van de Leuvense gevangenis en de Duitsers gebruikten het als opslagplaats tijdens de wereldoorlog.

Het fort is nauwelijks zichtbaar omdat het omgeven is door gigantische aarden wallen. Het was vroeger ondergronds verbonden met de stadswallen via de zogenaamde Leuvense kazematten. Op dit moment is het fort omgeven met struiken en bomen maar dat was vroeger niet het geval. Er moest namelijk permanent visueel contact mogelijk zijn met de citadel terwijl men ook de aanstormende vijand moest kunnen zien.

ANB heeft al langer belangstelling voor het domein van Fort Leopold maar niet voor het gebouw. Toch lijken ANB en Defensie nu een akkoord gevonden te hebben. Of er ook effectief een prijs betaald wordt en hoeveel die is, blijft onduidelijk. Het zou de bedoeling zijn om het domein meerdere keren per jaar open te stellen voor rondleidingen met de Diestse gidsenbond.

In het fort woont overigens nog een oud-militair. De man leeft in relatief primitieve omstandigheden. Defensie heeft zijn aanwezigheid altijd getolereerd omdat hij ook voor sociale controle zorgt. ANB zou die situatie, althans voorlopig, ook verder tolereren.

Geef een reactie