Aannemer Besix start met aanleg Langenberg – einde werken voorzien in maart 2021

Het team van het Natuureducatiecentrum Webbekoms Broek organiseerde op zondag 26 januari een wandeling naar de werf op de Langenberg. Het parcours ging over de stadswallen en langs de Lazarijberg. Op de werf was een werfleider van Besix aanwezig om op vragen van de deelnemers te antwoorden. Ook schepen van Openbare Werken Bart Stals was aanwezig.

De werken startten een paar maanden geleden met een verrassing. Er bleek namelijk een imposante hoeveelheid ijzerzandsteen in de grond te zitten. Onroerend Erfgoed verplichtte de aannemer om die Diestiaen te ontginnen zodat de stenen kunnen gebruikt worden voor het herstel van monumenten in ijzerzandsteen. Volgens natuurgids Luc Cieters is de ijzerzandsteen die men hier bovenspit niet van al te hoge kwaliteit. Bovendien kan enkel het bovenste gedeelte van de steenlaag gebruikt worden. Cieters schat dat ongeveer dertig procent van de ijzerzandsteen op de werf kan gerecupereerd worden voor het herstel van monumenten.

Aanleg van weg kan starten

Die ontginning is ondertussen grotendeels afgerond. De afgravingen van de heuvel zijn ook gebeurd en deze week zijn ook alle nutsleidingen klaar. Dat betekent dat aannemer Besix vanaf midden februari kan beginnen met het opbreken van het oude wegdek. Daarna kan de aanleg van het nieuwe tracé beginnen.

De weg wordt breder zodat vrachtwagens zonder al te veel moeite mekaar kunnen kruisen. De twee vreemd ingeplande bochten die er vroeger lagen, worden omgevormd tot één zogenaamde vloeiende bocht.

Veiligheid van de fietsers

Bij de aanleg van het nieuwe traject is vooral veel aandacht besteed aan de veiligheid van de fietsers. Aan beide zijden van de rijbaan komen losliggende fietspaden van 1,75 meter breed. Aan de binnenzijde van de weg wordt dat fietspad afgeschermd met een groene rand. Aan de buitenzijde komen ribbelstroken die bestuurders waarschuwen als ze van de baan afwijken maar in de bocht komen ook beschermingswanden tussen de rijbaan en het fietspad.

10.000 bomen en planten

Om de werf van de Langenberg te kunnen realiseren zijn duizenden bomen gesneuveld. Daar is nogal wat protest tegen gekomen. Wat er rest nog rest dreigt ook te sneuvelen omdat die bomen plots veel harder bloot gesteld worden aan de wind. Er wordt nu overwogen om de heuvels opnieuw in te groenen. Onderaan tegen de rijbaan zou een grasstrook komen om het onderhoud te garanderen. Naar de bovenkant van de heuvel zouden dan zo’n 10.000 bomen en struiken worden ingeplant. Dat cijfer is echter niet absoluut bevestigd.

Afronding van de werf voorzien in maart 2021

Aannemer Besix heeft er bewust voor gekozen om de werfzone verkeersvrij te houden tot het einde van de werken. Op die manier wint men tijd. Het onderste gedeelte van de aanleg van de Langenberg, tot aan de bocht, zal midden dit jaar al klaar zijn maar de wegomlegging blijft behouden. De volledige afronding en de openstelling van de weg is voorlopig nog steeds voorzien in maart 2021.

Geef een reactie