Infomarkt over tijdelijk opvangcentrum in Bekkevoort

Op 6 januari 2020 opent een tijdelijk pop-up opvangcentrum voor 112 asielzoekers in Bekkevoort. De mensen worden ondergebracht in verblijfscentrum Zozimus langs de Witteweg. Het gaat over een humanitaire noodopvang van iets meer dan 5 weken voor hoofdzakelijk families. In principe zal het centrum op 13 februari al opnieuw sluiten.
Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor de begeleiding in dit verblijf.

Infomarkt op 3 januari

Op maandagmorgen 23 december 2019 vond een vergadering plaats met het Rode Kruis en het college van burgemeester en schepenen, de politie en het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij hebben een reeks praktische afspraken gemaakt. Er is ook een stuurgroep samengesteld om het project op te volgen.

Voor veel inwoners is de tijdelijke komst van meer dan 100 asielzoekers wel erg snel beslist. In het gemeentehuis vindt een infomarkt plaats op vrijdag 3 januari 2020 tussen 15 uur en 18 uur. Het Rode Kruis, het gemeentebestuur, het Agentschap Integratie en Inburgering, het OCMW en de politie zullen aanwezig zijn om op vragen te antwoorden.

De bewoners van het centrum zullen voornamelijk families zijn. Op basis van de asielaanvragen gaat het allicht vooral over mensen uit Afghanistan, Syrië, El Salvador en Eritrea.

Kinderen niet naar school, schenkingen niet mogelijk

Het gaat over zeer tijdelijke noodopvang. De kinderen zullen daarom niet naar school zullen gaan. Het Rode Kruis zal zelf zorgen voor basisactiviteiten en starten met lessen Nederlands. Vrijwilligers die zich mee willen inzetten voor activiteiten voor kinderen of volwassenen of ondersteuning willen geven bij Nederlands les, mogen mailen naar Veerle.Rumen@rodekruis.be.

Mensen die kleding of speelgoed willen schenken, bezorgen dit best aan bestaande organisaties. Het Rode Kruis werkt samen met verschillende organisaties en kan dit voor dit tijdelijke centrum niet apart opzetten. Het Rode Kruis ontvangt zelf ter plaatse geen kleding.

De verantwoordelijke voor het centrum in Bekkevoort is Veerle Rumen. Zij is bijna 10 jaar actief in de opvang van asielzoekers en is manager van het centrum in Leopoldsburg. Ook andere medewerkers met ervaring zullen hier ingezet worden voor de begeleiding. ’s Nachts is er toezicht voorzien.

Bij de opening van het centrum maakt het Rode Kruis een telefoonnummer bekend waar je terecht kan met vragen of opmerkingen.

Geef een reactie