Meer geld voor cultuur in Diest – cultuurprijs voor Herman Degelin

Terwijl het protest tegen de besparingen in de socio-culturele sector in Vlaanderen blijft aanhouden, maakte schepen van Cultuur in Diest, Geert Cluckers, maandagavond een stevige verhoging van de subsidies voor de sector bekend. Dat gebeurde tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad. Die raad heeft een nieuwe voorzitter, een nieuwe structuur en een nieuwe raad van bestuur. Tijdens de vergadering werden de cultuurtrofee en de cultuurpenningen uitgereikt.

Extra middelen voor cultuur

Schepen Cluckers herstelt momenteel van een heelhundige ingreep. Hij kon daarom niet persoonlijk aanwezig zijn maar de schepen bracht zijn boodschap met een filmpje. Voor alle duidelijkheid, zowel de schepen als de voorzitter van de raad vermeldden expliciet dat de bedragen nog moeten goedgekeurd worden door het gemeentebestuur. In principe geburt dat op de gemeenteraad van december 2019.

Een kort overzicht van de extra middelen:

  • Diest heeft een uitgebreide eigen kunstcollectie. Onder meer in het begijnhof staan een aantal belangrijke schilderijen stof te vergaren. Het bestuur wil ieder jaar één van die werken restaureren. Schepen Cluckers plakte daar een budget van 33.000 euro per jaar op.
  • De stad heeft de laatste paar jaren een innovatieve inspanning gedaan om kunst in de publieke ruimte te stimuleren. Dat wil men verder zetten. Er is een budget beschikbaar van 10.000 euro per jaar voor kunst in de publieke ruimte en 30.000 euro per jaar voor beeldende kunst. Dat laatste budget wil de schepen nog ophogen naar 50.000 euro via sponsoring en andere financieringsbronnen.
  • Het bestuur wil om de twee jaar een bovenlokaal event organiseren. Er komen events in 2021, 2023 en 2025 en daar is telkens 60.000 euro voor beschikbaar. De events zullen geïnspireerd zijn op de Demerhappening.
  • De cultuurraad kon tot nu toe ieder jaar 15.000 euro subsidies verdelen. Dat bedrag werd al 20 jaar niet meer verhoogd maar dat gebeurt nu wel en meteen ook substantieel. De pot wordt opgetrokken naar 35.000 euro euro.
Nieuwe structuur

Die cultuurraad krijgt ook een nieuwe structuur. Naast de algemene vergadering komt er een dagelijks bestuur en er worden vier werkgroepen geïnstalleerd.

De werkgroep “reglementen” gaat aan de slag met de eigen statuten, de procedure voor de toekenning van de cultuurtrofee en de cultuurpenningen en de procedure voor aansluiting van de verenigingen.

De cultuurraad wil in de maand juni 2020 een extra algemene vergadering organiseren. De voorbereiding ervan gebeurt in een aparte werkgroep.

De raad zal haar werking open trekken en dat gebeurt met een vrijetijdsmarkt. Die zal paralel gebeuren met een ander groot evenement in de stad. Omdat er veel voorbereiding nodig is, zal de markt allicht pas in 2021 voor de eerste keer georganiseerd worden. De voorbereiding gebeurt in een aparte werkgroep.

De laatste werkgroep gaat aan de slag met communicatie.

Cultuurpenning en cultuurtrofee

Aan het einde van de algemene vergadering worden de cultuurpenningen en de cultuurtrofee uitgereikt. De penningen gaan dit jaar naar Patrick Palmans, Stephan Vanschoonbeek, Patrick Daems en François Vankerkhoven voor hun inzet voor het behoud en de restauratie van de Gasthuisapotheek. De tweede penning is voor Jan Enkels, leraar in het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers maar ook initiatiefnemer van een reeks verbindende initiatieven. Cultuurpaus in Diest Herman Degelin kon eindelijk bekroond worden voor zijn jarenlange inzet. Hij kreeg de cultuurtrofee.

Je kan verder lezen na de afbeelding

De werkgroep Gasthuisapotheek

Of ze nu al dan niet de oudste apotheek van België is laten we over aan historici maar de Gasthuisapotheek is alleszins een van de mooiste onroerend erfgoedsites in de ganse stad. De originele blauwe bokalen en de apothekersinstrumenten zijn bijna integraal bewaard gebleven. Dat verlekkerde op een bepaald moment een aantal mensen met minder goede bedoelingen. Om diefstal tegen te gaan werd de apotheek gesloten maar dat belette Patrick Palmans, Stephan Vanschoonbeek, Patrick Daems en François Vankerkhoven niet om het monument helemaal op orde te zetten. Het fantastische resultaat van dat werk werd onlangs getoond bij de viering van 400 jaar Augustinessen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Jan Enkels, passie en verbinding

Jan Enkels is een bekend gezicht in Diest. Vaak fietsend, pet op het hoofd en slobberige jas om het lijf. Altijd vriendelijk en zonder enige kapsones. Jan werd vorig jaar genomineerd voor Leraar van het jaar en dat heeft alles te maken met zijn gepassioneerde, vertrouwelijke en verbindende manier waarop hij in de klas staat. Of vaak ook niet staat want hij durft al wel eens de stad in te trekken met zijn groep. Jan Enkels geeft les in het OKAN waar anderstalige nieuwkomers op intensieve wijze worden voorbereid voor een instroom in het reguliere onderwijs. Dat contact met andere culturen was de springplank naar andere initiatieven. In Baraque Cultuur start hij, samen met andere leerkrachten en netoverschrijdend, verschillende culturele projecten op. Zijn voorlopige meesterwerk is de film Elastieken leven waarin jongeren die nog niet lang in België wonen in dialoog gaan met ouderen in een zorgcentrum.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Cultuurpaus Herman Degelin krijgt eidelijk cultuurtrofee

Herman Degelin was decennialang leraar dictie in het Sint-Jan Berchmanscollege. Hij leerde zijn discipelen dat je een scherpe “i” best vermijdt en laat afglijden naar een klank die tussen een “i” en een “e” zweeft. Herman was ook een gepassioneerd toneelspeler. Hij mag absoluut als een steunpilaar van het KTG Uilenspeigel worden neergezet. Hij speelde mee in meer dan zeventig stukken maar hij regisseerde en producte er ook een reeks. Maar Heman was niet te beroerd om de verfborstel beet te pakken of het afval te sorteren in de toneelzaal. Tien jaar lang trok hij, als voorzitter, de cultuurraad door soms moeilijke tijden. Zijn speeches tijdens de algemene vergadering waren gedichten doorspekt met prikkels naar het beleid. De cultuurpaus van Diest moest eerst zijn voorzittershamer afstaan alvorens hij waar naar werken kon krijgen. Leden van de raad van bestuur kunnen namelijk geen trofee krijgen. In het eerste jaar na zijn ambstovergave krijgt hij meer dan terecht meteen ook de cultuurtrofee.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Nieuwe voorzitter, nieuwe generatie

Herman Degelin zette dit jaar dus een stap opzij. Dat is niet alleen een voorzitterswissel maar een opvallende generatiewissel. De nieuwe voortrekker in de cultuurraad is Pieter Claes en die hanteert een compleet andere, losse maar directe stijl. Pieter delegeerde in zijn eerste vergadering veel inhoud naar andere collega’s in het bestuur. Dat heeft nog wat coördinatie nodig maar het werkt. De traditionele passage van de stadsdichter sluit helemaal aan bij die generatiewissel. Kristien Nys debiteerde een tekst die ze aflas van haar smartphone. Lichtvoetig, grappig en met knipoog. Er waren ook wat nieuwe verenigingen aanwezig. Hun namen alleen al geven aan dat cultuur een nieuwe lente beleeft. De Strooperij, De Profeten, U2S en Frankenteut zijn grappig en knap bedacht. Maar zelfs de traditionele KVLV heet in Molenstede KAVALV.
Meer geld en meer creativiteit. Cultuur kan de ontwikkeling van Diest extra pigment geven.

Geef een reactie