Bestuur in Diest gaat 4,5 miljoen per jaar investeren zonder de belastingen te verhogen

Het stadsbestuur van Diest presenteerde dinsdag haar plannen voor de volgende vijf jaar. Overdag werden de diensten ingelicht, daarna was er een persmoment en ‘s avonds was de ganse gemeenteraad aan de beurt. Dat werd mogelijk gemaakt door de commissie financiën uit te breiden. Een teken van goodwill van het bestuur naar de oppositie dus.

Diest durft met 12 beleidsdoelstellingen en 38 actiepunten

Het beleidsplan kreeg een krachtige slogan mee. Diest durft. Tijdens de commissievergadering kreeg burgemeester Christophe De Graef de vraag voor wie het bestuur dan wel durft. Voor iedereen, repliceerde De Graef kort.

De meerjarenbegroting bevat 12 doelstellingen die opgesplitst worden in 38 actiepunten. Tien ervan, beschouwt het bestuur als cruciaal.

De 12 beleidsdoelstellingen die het bestuur tijdens de commissievergadering presenteerde zijn:

 • Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners
 • Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers
 • De citadel is ontsloten en vormt een creatief centrum midden in de stad.
 • Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen.
 • Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners.
 • Diestenaren vinden vlot een antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften
 • Diest is een scholenstad en heeft een uitgebreid aanbod aan kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang.
 • Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt.
 • Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod.
 • De dienstverlening is klantgericht en efficiënt.
 • Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad.
 • Diest is een veilige stad
Zeer ambitieuze plannen in een moeilijke financiële omgeving

Wij kiezen ervoor om een aantal van de 10 kernactiepunten apart en wat grondiger te bespreken. Er zijn een paar zeer opvallende projecten bij die op het eerste zicht zwaar in het budget zullen grijpen. Een paar voorbeelden:

 • Niet alleen een lift en een nieuwe trap naar de citadel maar ook de technische renovatie van de courtines
 • Een nieuw zwembad maar ook een nieuw skatepark en de herinrichting van sportpark Warande
 • De realisatie van het nieuwe ziekenhuis aan de Verversgracht
 • Een ondergrondse parking in de Hasseltsestraat

Het bestuur heeft dus zeer ambitieuze plannen. Die worden momenteel begroot op een investering van 4,5 miljoen euro per jaar. Dat zijn stevige cijfers en bovendien zit de financiële omgeving niet echt mee:

 • De uitgaven voor de brandweer- en de politiezone stijgen de volgende jaren significant
 • De zogenaamde respobijdrage voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren schieten omhoog
 • De impact van de tax-shift verlaagt de belastingsdruk voor de inwoners maar dat heeft een belangrijke negatieve impact op de inkomsten van de steden en gemeenten.

Toch maakt het stadsbestuur van Diest zich sterk dat ze de belastingen niet zal verhogen. Het bestuur gaat ook de imapct van de tax-shift niet compenseren. Straffer nog, er wordt 250.000 euro per jaar extra opzij gezet voor de extra legale financiering van de pensioenen van de ambtenaren.

Waar haalt het bestuur dan de middelen

Vlaanderen maakte enkele maanden geleden bekend dat het tussenkomst in de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage. Concreet nemen ze de helft van die bijdrage ten laste. Gespreid over vijf jaar en met een stijgend ritme levert dat voor Diest 6.877.589  euro op. Let wel op: in diezelfde periode stijgt de responsabiliseringsbijdrage met ongeveer hetzelfde bedrag. Diest kan dus zijn pensioenbijdrage stabiel houden en vermijdt een budgettair horroscenario. Het extra budget voor projecten in het kader van de open ruimte bedraagt 1.980.493 euro over een periode van vijf jaar.

De stad wil ook doorgroeien naar een inwonersaantal van 25.000 tegen 2025. Meer inwoners betekent meer inkomsten uit belasting. In principe toch want in die redenering schuilt een gevaar. In een aantal nieuwe sites arriveren opvallend veel gepensioneerden. Fiscaal leveren die veel minder op voor een stad.

Over de plannen om de projecten te financieren met leningen kwam verder niet al te veel duidelijkheid. Op de gemeenteraad van 16 december 2019 zal dat allicht veel uitgebreider aan bod komen. Het bestuur presenteert dan haar begroting in detail.

2 comments

 • Ondanks het feit dat Wij een beleidsnota voor senioren van groot diest kenbaar maanden,vind ik hier niets van terug,Wil sport,culture en jeux, Behrens sprake van senioren of jaggers

 • Monique De Dobbeleer

  Dag Willy, toch wel. Er komt voor het eerst een senioren consulent en 150.000 euro aan werkingsmiddelen. Daarmee kunnen we al heelwat. We wachten nog even op de goedkeuring van de gemeenteraad maar dit ligt alvast klaar op de bestuurstafel. Goed he! 😃 Monique De Dobbeleer schepen voor seniorenbeleid

Geef een reactie