Reinigingswerken GBS Molenstede afgerond

Update | 19.09.2019 – 23.00 uur

De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn deze namiddag voltooid.  Er volgde opnieuw een controle door de asbestdeskundige. Uit de resultaten bleek dat het schooldomein volledig asbestvrij is. Het domein werd zonet vrijgegeven. Vanaf vrijdag 20 september 2019 zal GBS Molenstede terug open zijn. Alle geplande lessen en activiteiten op het schooldomein gaan door zoals voorzien.
Kinderen die met vragen zitten, worden opgevangen door het leerkrachtenteam.

Oorspronkelijk artikel

Op het schooldomein van GBS Molenstede werd vorige dinsdag de waarschijnlijke aanwezigheid van asbest vastgesteld. Het stadsbestuur nam geen risico en schakelde een asbestdeskundige in. De school werd gesloten en er werden luchtmetingen uitgevoerd en plakstalen genomen.

Verdeeld over verschillende locaties binnen het schoolgebouw en op de speelplaats werden 6 luchtmetingen uitgevoerd en 8 plakstalen genomen. Vijf van de zes luchtmetingen bleken vrij van partikels. In één van de luchtmetingen die in de refter van het bestaande schoolgebouw werd genomen, is een vezel aangetroffen. Na verder onderzoek blijkt dat dit niet om asbest gaat.
Er werden 8 plakstalen genomen op verschillende plaatsen op het schooldomein. Eén van deze plakstalen bevatte sporen van witte asbest. Het gaat over het staal dat genomen is op de buitenspeelplaats. Op aangeven van de asbestdeskundige startte een gespecialiseerde firma met reinigingswerken. Die zijn momenteel afgerond. De asbestdeskundige zal nu een nieuwe controle doen. Op basis van zijn advies zal het stadsbestuur beslissen over het al dan niet vrijgeven van de school en de omgeving.

Geef een reactie