Leuven gaat beweeglint door de stad creëren

Wie de kampioenenviering in Scherpenheuvel-Zichem vorig jaar bijwoonde, kon ook een paar demo’s meepikken van de IPitup-beweegbanken. Dat is straatmeubilair dat tegelijkertijd als zitbank en als een soort van fitnesstoestel kan gebruikt worden.

Het stadsbestuur van Leuven besliste recent om 10 van die banken in het centrum te plaatsen en op die manier een soort beweeglint te creëren. Gebruikers kunnen van de ene bank naar de andere wandelen of lopen.

Waar de banken precies komen te staan, wordt mee beslist door de Leuvenaar. Het project krijgt de steun van Sport Vlaanderen.

Steun van Sport Vlaanderen

“Sport Vlaanderen deed begin dit jaar een oproep om concepten en ideeën in te dienen om de Vlaming nog meer in beweging te krijgen. Het beweeglint van Leuven was één van de twaalf projecten die werden geselecteerd door Sport Vlaanderen. Leuven ontvangt 61.100 euro om het parcours uit te rollen. Het beweeglint bestaat uit verschillende IPitup-beweegbanken. Aan de beweegbanken zelf kan je telkens kracht- en stabiliteitsoefeningen doen. De stad zal ook het initiatief nemen om activiteiten en workouts rond de beweegbank te organiseren”,vertelt schepen van sport Els Van Hoof.

De IPitup-beweegbank is een nieuw, uniek en innovatief concept dat in 2018 op de markt werd gebracht. Het vloeide voort uit de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’. De beweegbank, een bank waarop je allerlei eenvoudige beweegoefeningen kan doen, werd voor het eerst in Leuven uitgetest. Ondertussen vind je ze ook terug in verschillende andere steden en gemeenten.

Leuvenaar beslist mee

De Leuvenaars zullen overigens mee beslissen waar de nieuwe beweegbanken geplaatst worden. Tot 28 september kan iedereen laten weten op welke locatie hij zo’n bank wil via het inspraakplatform www.leuvenmaakhetmee.be.”

Nadien worden alle aanvragen geëvalueerd door verschillende stadsdiensten en worden tien locaties weerhouden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de stad, waarbij de spreiding van de banken een grote rol speelt. Sinds het participatieproject vorige week woensdag gelanceerd werd, werden al 72 aanvragen ingediend.

Geef een reactie